Nova Zaveza

Galačanom 3:1-17 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

1. O nespametni Galačani, le kdo vas je uročil, ko je bil prav vašim očem prikazan Jezus Kristus, in sicer križani?

2. Rad bi zvedel od vas samo tole: Ste prejeli Duha, ker ste delali po postavi, ali ker ste bili poslušni oznanjevanju?

3. Tako nespametni ste? Začeli ste z Duhom, zdaj pa končujete z mesom?

4. Ste toliko pretrpeli zaman? Ko bi vsaj bilo zaman!

5. Mar ta, ki vam daje Duha in dela med vami čudeže, to dela zato, ker ste delali po postavi, ali ker ste bili poslušni oznanjevanju?

6. Tako je bilo z Abrahamom, ki je veroval Bogu in mu je bilo to všteto v pravičnost.

7. Spoznajte vendar, da so Abrahamovi sinovi tisti, ki verujejo.

8. Sveto pismo je predvidelo, da bo Bog opravičil narode po veri, zato je napovedalo Abrahamu veselo novico: V tebi bodo blagoslovljeni vsi narodi.

9. Potemtakem so z verujočim Abrahamom vred blagoslovljeni tudi tisti, ki verujejo.

10. Vse tiste, ki se naslanjajo na dela postave, pa zadene prekletstvo. Zakaj pisano je: Preklet naj bo vsak, ki ne vztraja pri izpolnjevanju vsega, kar je zapisano v knjigi postave.

11. Da se nihče ne more opravičiti pred Bogom s postavo, je razvidno iz dejstva, da bo pravični živel iz vere.

12. Postava pa je nekaj drugega kot vera. Ampak: Kdor jo bo spolnjeval, bo živel od nje.

13. Kristus pa nas je odkupil od prekletstva postave s tem, da je za nas postal prekletstvo. Pisano je namreč: Preklet je vsak, kdor visi na lesu.

14. To se je zgodilo zato, da bi Abrahamov blagoslov prešel po Kristusu Jezusu k poganom in da bi mi po veri prejeli Duha, ki nam je bil obljubljen.

15. Naj vam, bratje, postrežem z navadnim zgledom. Pravnomočne oporoke nihče ne bo razveljavljal ali ji kaj dodajal, čeprav je samo človeško delo.

16. No, obljube so bile izrečene Abrahamu in njegovemu zarodu. Sveto pismo ne pravi »in zarodom«, kakor če bi šlo za mnoge, ampak in tvojemu zarodu, tako da gre za enega; in ta je Kristus.

17. Pravim pa tole: Če je Bog prej naredil oporoko, je postava, ki je nastala šele štiristo trideset let pozneje, ne more razveljaviti tako, da bi bila obljuba neučinkovita.

Preberi celotno poglavje Galačanom 3