Nova Zaveza

Filipljanom 2:1-7 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

1. Če torej premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj skupnost Duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje,

2. dopolníte moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, enega duha in enega mišljenja.

3. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe.

4. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge.

5. Isto mišljenje naj bo v vas, ki je tudi v Kristusu Jezusu.

6. Čeprav je bil namreč božje narave,se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom,

7. ampak je sam sebe izničiltako, da je prevzel vlogo hlapcain postal podoben ljudem.Po zunanjosti je bil kakor človekin

Preberi celotno poglavje Filipljanom 2