Nova Zaveza

Filipljanom 1:22-30 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

22. Če pa živeti v telesu zame pomeni prinašati sad, res ne vem, kaj naj si izberem.

23. Razklan sem namreč med dvojim: z ene strani hrepenim, da bi odšel s sveta in bil s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše;

24. z druge strani pa je zaradi vas bolj potrebno, da ostajam v svojem telesu.

25. Zagotovo vem, da bom ostal in bom še naprej v pomoč vam vsem, tako da boste napredovali in se veselili v svoji veri

26. in da se boste še bolj ponašali v Kristusu Jezusu zaradi mene, ko spet pridem k vam.

27. Le da živite tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija. Tako bom, bodisi da pridem in vas vidim bodisi da bom odsoten, slišal o vašem zadržanju, kako stojite trdno v enem duhu in kako se enodušno bojujete za vero evangelija,

28. ne da bi se dali v čem ustrahovati nasprotnikom. V tem je zanje znamenje pogube, za vas pa rešitve: in to od Boga.

29. Vam je bilo namreč milostno dano, ne samo da v Kristusa verujete, ampak da zanj tudi trpite,

30. saj prenašate isti boj, ki ste ga videli na meni in ki ga, kakor veste, še prenašam.

Preberi celotno poglavje Filipljanom 1