Nova Zaveza

Filemonu 1:1-10 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

1. Pavel, jetnik Kristusa Jezusa, in brat Timótej najinemu ljubemu sodelavcu Filémonu,

2. sestri Apíji, najinemu sobojevniku Arhípu ter skupnosti, ki se zbira v tvoji hiši:

3. milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in od Gospoda Jezusa Kristusa.

4. Kadarkoli se te spominjam v svojih molitvah, se zahvaljujem svojemu Bogu,

5. ker slišim o tvoji ljubezni in o zvestobi, ki jo imaš do Gospoda Jezusa in do vseh svetih.

6. Naj bi vera, ki jo izžarevaš, postala dejavna v spoznavanju vsega dobrega, ki ga moramo storiti za Kristusa.

7. Tvoja ljubezen me je navdala z velikim veseljem in s tolažbo, o brat, zakaj po tebi so bila srca svetih poživljena.

8. Čeprav imam v Kristusu vso svobodo, da ti zapovem, kaj stôri,

9. te vendar rajši v imenu ljubezni prosim – kakršen sem pač, Pavel, starec, sedajle tudi jetnik Kristusa Jezusa –

10. za svojega otroka, ki sem ga rodil v verigah, za Onézima.

Preberi celotno poglavje Filemonu 1