Poglavja

  1. 1

Nova Zaveza

Filemonu 1 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Pozdrav

1. Pavel, jetnik Kristusa Jezusa, in brat Timótej najinemu ljubemu sodelavcu Filémonu,

2. sestri Apíji, najinemu sobojevniku Arhípu ter skupnosti, ki se zbira v tvoji hiši:

3. milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in od Gospoda Jezusa Kristusa.

Filémonova ljubezen in vera

4. Kadarkoli se te spominjam v svojih molitvah, se zahvaljujem svojemu Bogu,

5. ker slišim o tvoji ljubezni in o zvestobi, ki jo imaš do Gospoda Jezusa in do vseh svetih.

6. Naj bi vera, ki jo izžarevaš, postala dejavna v spoznavanju vsega dobrega, ki ga moramo storiti za Kristusa.

7. Tvoja ljubezen me je navdala z velikim veseljem in s tolažbo, o brat, zakaj po tebi so bila srca svetih poživljena.

Pavel prosi za Onézima

8. Čeprav imam v Kristusu vso svobodo, da ti zapovem, kaj stôri,

9. te vendar rajši v imenu ljubezni prosim – kakršen sem pač, Pavel, starec, sedajle tudi jetnik Kristusa Jezusa –

10. za svojega otroka, ki sem ga rodil v verigah, za Onézima.

11. Doslej ti ni bil koristen, zdaj pa je koristen tebi in meni.

12. Pošiljam ga nazaj k tebi, svojega srčnega ljubljenca.

13. Sicer bi ga bil rad zadržal pri sebi, da bi mi stregel namesto tebe, ko sem vklenjen zaradi evangelija.

14. Vendar nisem hotel storiti ničesar brez tvojega soglasja, da bi tvoje dobro delo ne bilo videti nekako prisiljeno, ampak prostovoljno.

15. Morda je bil zato za kratek čas ločen od tebe, da bi ga spet pridobil za zmeraj,

16. in sicer ne več kot sužnja, ampak več kot sužnja, kot brata, nadvse dragega najprej meni, še koliko bolj pa tebi, bodisi kot človeka ali kot vernika.

17. Če me imaš torej za tovariša, ga sprejmi kakor mene.

18. Če pa ti je prizadel kakšno krivico ali ti je kaj dolžan, zapiši to na moj račun.

19. To pišem jaz, Pavel, s svojo roko: poravnal bom sam. Da ti ne omenim, da mi dolguješ celó sam sebe.

20. Dà, brat, napravi mi to uslugo v Gospodu: požívi mi srce v Kristusu!

21. Pišem ti, ker zaupam v tvojo poslušnost, saj vem, da boš storil še več, kakor te prosim.

22. Obenem pa mi tudi pripravi stanovanje, ker upam, da vam bom po vaših molitvah podarjen.

Sklepni pozdrav

23. Pozdravlja te Epafra, moj sojetnik v Kristusu Jezusu,

24. pa še Marko, Aristárh, Demá, Luka, moji sodelavci.

25. Milost Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vašim duhom.