Nova Zaveza

Efežanom 6:1-12 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

1. Otroci, ubogajte svoje starše v Gospodu, zakaj tako je prav.

2. Spoštuj svojega očeta in svojo mater – to je prva zapoved, ki je združena z obljubo –

3. da ti bo dobro in boš dolgo živel na zemlji.

4. In vi, očetje, ne grenite svojih otrok, temveč jih vzgajajte in opominjajte v Gospodovem duhu.

5. Sužnji, ubogajte svoje zemeljske gospodarje kakor Kristusa, z največjo spoštljivostjo, v preprostosti srca.

6. Ne služíte zaradi videza, kakor da bi hoteli ugajati ljudem, ampak kot Kristusovi služabniki, ki iz srca spolnjujejo božjo voljo.

7. Služíte z dobro voljo kakor Gospodu in ne kakor ljudem.

8. Saj veste, da bo vsak prejel od Gospoda po tem, kar bo naredil dobrega, bodisi suženj bodisi svobodnjak.

9. Tudi vi, gospodarji se prav tako vedíte do njih in opustite grožnje, saj veste, da je tako zanje, kakor za vas gospodar v nebesih in da ta gospodar ne dela razlike med ljudmi.

10. Sicer pa zajemajte moč v Gospodu in njegovi mogočnosti.

11. Nadeníte si celotno božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati zvijačam, ki jih bo pletel hudič.

12. Zakaj naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti gospodovalcem tega mračnega sveta, proti zlohotnim duhovnim silam pod nebesnim oblokom.

Preberi celotno poglavje Efežanom 6