Nova Zaveza

Efežanom 3:9-17 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

9. poučujem o skrivnostnem načrtu, ki je bil od vekov skrit v Bogu, stvarniku vsega.

10. Tako naj bi sedaj Cerkev oznanila vladarstvom in oblastem v nebesih mnogovrstno božjo modrost,

11. in sicer po večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.

12. On nam vliva srčnost, da se po veri vanj bližamo Bogu v popolnem zaupanju.

13. Zato vas prosim, da ne postanete malodušni ob stiskah, ki jih trpim za vas in v katerih je vaša slava.

14. Zato upogibam svoja kolena pred Očetom,

15. od katerega izvira vsakršno očetovstvo v nebesih in na zemlji,

16. naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku.

17. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih,

Preberi celotno poglavje Efežanom 3