Nova Zaveza

Efežanom 3:5-18 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

5. Bog je ni oznanil ljudem prejšnjih rodov, kakor jo je zdaj po Duhu razodel svojim svetim apostolom in prerokom.

6. Po njej naj bi pogani postali sodediči, soudje in soudeleženci obljube v Kristusu Jezusu, in sicer po evangeliju,

7. katerega služabnik sem postal po daru božje milosti, ki mi je bila dana po delovanju njegove moči.

8. Meni, najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila dana milost, da oznanjam poganom nedoumljivo Kristusovo bogastvo, da vse

9. poučujem o skrivnostnem načrtu, ki je bil od vekov skrit v Bogu, stvarniku vsega.

10. Tako naj bi sedaj Cerkev oznanila vladarstvom in oblastem v nebesih mnogovrstno božjo modrost,

11. in sicer po večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.

12. On nam vliva srčnost, da se po veri vanj bližamo Bogu v popolnem zaupanju.

13. Zato vas prosim, da ne postanete malodušni ob stiskah, ki jih trpim za vas in v katerih je vaša slava.

14. Zato upogibam svoja kolena pred Očetom,

15. od katerega izvira vsakršno očetovstvo v nebesih in na zemlji,

16. naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku.

17. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih,

18. da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina …,

Preberi celotno poglavje Efežanom 3