Nova Zaveza

3 Janez 1:1-15 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

1. Starešina dragemu Gaju, ki ga imam iz srca rad.

2. Preljubi, prosim Boga, da bi v vsakem pogledu napredoval in bil zdrav, kakor napreduje tvoje duhovno življenje.

3. Silno sem se razveselil bratov, ki so prišli in potrdili, da si zvest resnici in da živiš po resnici.

4. Nimam večjega veselja, kakor je to, da slišim, kako moji otroci živijo po resnici.

5. Preljubi, zvesto po veri ravnaš, karkoli storiš za brate, pa še za tuje.

6. Ti so pred cerkvenim občestvom pohvalili tvojo ljubezen. Dobro jim boš storil, če jih oskrbiš za pot, kakor je prav pred Bogom.

7. Odšli so namreč na pot zaradi Jezusa in niso nič vzeli od poganov.

8. Dolžni smo podpirati take ljudi, da bomo tudi sami postali sodelavci za resnico.

9. Napisal sem nekaj Cerkvi. Toda Diotréf, ki hoče biti med njimi vodilni, nas res ne trpi.

10. Zato ga bom, kadar pridem, posvaril zaradi njegovega početja. Hudobno namreč govori o nas in nas obrekuje. Pa mu to še ni dovolj. Sam ne trpi bratov, tiste, ki bi jih radi sprejemali, pa ovira in meče iz Cerkve.

11. Preljubi, ne posnemaj hudega, ampak to, kar je dobro! Kdor dela dobro, je od Boga; kdor pa dela húdo, Boga ni videl.

12. Demétriju v prid pa govorijo vsi, tudi sama resnica, in tudi mi zastavimo besedo zanj. Veš pa, da je naša pohvala iskrena.

13. Veliko bi ti lahko še napisal, pa ti nočem pisati s črnilom in peresom.

14. Upam pa, da se v kratkem vidiva in se pogovoriva iz oči v oči.

15. Mir s teboj!Pozdravljajo te prijatelji. Pozdravi prijatelje, vsakega posebej!

Preberi celotno poglavje 3 Janez 1