Poglavja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Nova Zaveza

2. Timoteju 3 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Kakšni bodo ljudje v poslednjih dneh

1. To pa vedi! V poslednjih dneh bodo nastopili hudi časi.

2. Ljudje bodo namreč sebični, lakomni, bahavi, prevzetni, nehvaležni bodo in brezbožni,

3. trdosrčni, nespravljivi, obrekljivi, razuzdani, divji, brez dobrotljivosti,

4. izdajalski, predrzni in napuhnjeni, bolj se bodo navduševali za naslade kakor za Boga,

5. pobožnost bodo hlinili in prezirali njeno moč. Teh se izogiblji!

6. Med te namreč spadajo tisti, ki se vrivajo po hišah in lovijo z grehi obložene ženske, take, ki jih ženejo vsakovrstna nagnjenja

7. in se vedno učijo, pa ne morejo nikoli priti do spoznanja resnice.

8. Kakor sta se Jánes in Jámbres uprla Mojzesu, tako se tudi ti upirajo resnici. Njihovo mišljenje je pokvarjeno in njihova vera nezanesljiva.

9. Toda večjega uspeha ne bodo imeli, zakaj vsem bo postala očitna njihova nespamet, kakor je bila tudi pri onih dveh.

Timótejeva naloga

10. Ti si krenil za menoj v mojem nauku, vedênju in prizadevanju, v moji veri, potrpežljivosti, ljubezni in stanovitnosti,

11. v mojem preganjanju in trpljenju, kakršno me je zadelo v Antiohíji, v Ikóniju in Listri. Kakšna preganjanja sem pretrpel! Toda iz vseh me je rešil Gospod.

12. Sicer pa bodo preganjani vsi, ki hočejo pobožno živeti v Kristusu Jezusu.

13. Hudobni ljudje in sleparji pa bodo drseli v hudobijo. Varali bodo druge in sami sebe.

14. Toda ti ostani pri tem, česar si se naučil in v veri sprejel, ker veš, od koga si se naučil.

15. Že od detinstva poznaš Sveto pismo in to ti more po veri v Jezusa Kristusa dati modrost, ki vodi v zveličanje.

16. Vse Sveto pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti,

17. da bi bil božji človek popoln in primeren za vsako dobro delo.