Poglavja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Nova Zaveza

2. Timoteju 2 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Dober vojak Kristusa Jezusa

1. Zato pa bodi ti, moj sin, močan v milosti, ki je v Kristusu Jezusu.

2. Kar si slišal od mene vpričo mnogih, izrôči zanesljivim ljudem, takim, ki bodo zmožni tudi druge poučiti.

3. Trpi z menoj kot dober vojak Kristusa Jezusa!

4. Noben vojak se ne zapleta v vsakdanje opravke, da bi bil po volji tistemu, ki ga je izbral za vojaka.

5. Če kdo tekmuje, ne dobi venca, če ne tekmuje po pravilih.

6. Priden kmet sme pobirati sadove.

7. Premisli, kaj pravim! Sicer pa ti bo dal Gospod, da boš vse to razumel.

8. Pred očmi imej Jezusa Kristusa, Davidovega potomca, ki je vstal od mrtvih! To je moj evangelij.

9. Zanj prenašam celo verige, kakor bi bil hudodelec, vendar božja beseda ni vklenjena.

10. Zato vse prenašam zaradi izvoljenih, da bi tudi ti v Kristusu Jezusu dosegli odrešenje in večno slavo.

11. Zanesljiva je beseda:Če s Kristusom umremo,bomo z njim tudi zaživeli.

12. Če z njim vztrajamo,bomo z njim tudi zakraljevali.Če pa ga bomo zatajili,bo tudi on nas zatajil.

13. Če se mi izneverimo,on ostane zvest,zakaj sam sebi se ne more izneveriti.

Preskušeni delavec

14. Na to jih opozarjaj in jim dopoveduj pred Bogom: naj se ne pričkajo za besedo, ker ni v nobeno korist, poslušalcem pa je v pogubo.

15. Potrudi se, da se boš pred Bogom skazal preskušenega delavca, ki se mu ni treba sramovati, in da se boš držal samo besede resnice.

16. Ogiblji pa se posvetnih čenč! Taki, ki se jim predajajo, bodo namreč bredli v brezbožnost

17. in njihov nauk se bo razpasel kakor rak. Taka sta Himenáj in Filét.

18. Zašla sta od resnice, ko pravita, da je vstajenje že bilo. S tem pa podirata vero nekaterih.

19. Toda trdni temelj, ki ga je položil Bog, stoji in ima ta napis: »Gospod pozna svoje,« in »Naj odstopi od krivice, kdor kliče Gospodovo ime.«

20. V velíki hiši ni le zlate in srebrne posode, marveč tudi lesena in lončena, prva za plemenito rabo, druga za odpadke.

21. Kdor se bo teh rešil, bo postal posoda za plemenito rabo, posvečena, gospodarju koristna in pripravna za vsako dobro delo.

22. Béži pred mladostnimi poželenji, prizadevaj si za pravičnost, vero, ljubezen in za mir s tistimi, ki iz čistega srca kličejo Gospoda.

23. Ogiblji pa se nespametnih in nesmiselnih razprav, ker veš, da rodijo prepire.

24. Gospodov služabnik se ne sme prepirati, temveč mora biti do vseh krotek, dober in potrpežljiv učitelj.

25. Krotko mora vzgajati nasprotnike, morda jim Bog le nakloni, da se bodo spokorili in spoznali resnico,

26. se zopet streznili in rešili iz zanke hudiča. Ta jih je ujel, da bi po njih uresničeval svojo voljo.