Nova Zaveza

2. Tesaloničanom 2:14-17 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

14. V to vas je tudi poklical po našem evangeliju, da bi prišli do slave Gospoda našega Jezusa Kristusa.

15. Zatorej, bratje, stojte trdno in se držite izročil, o katerih vas je poučila bodisi naša beseda bodisi naše pismo.

16. Sam naš Gospod Jezus Kristus in Bog, naš oče, ki nas je v svoji milosti vzljubil in nam dal neminljivo tolažbo ter blago upanje,

17. pa naj opogumi vaša srca in jih utrdi v vsakršnem dobrem delu in v vsakršni dobri besedi.

Preberi celotno poglavje 2. Tesaloničanom 2