Nova Zaveza

2 Peter 1:1-6 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

1. Simon Peter, služabnik in apostol Jezusa Kristusa, vam, ki ste po pravičnosti našega Boga in odrešenika Jezusa Kristusa prejeli prav tako dragoceno vero kakor mi,

2. obilno milost in mir iz spoznanja Boga in Jezusa, našega Gospoda!

3. Njegova božja moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pobožnost. Spoznati nam je dal tistega, ki nas je poklical s svojo slavo in močjo.

4. Po njima so nam dane obljube tistih dragocenih in največjih dobrin, da bi se vi mogli ogniti posvetni pokvarjenosti, ki izvira iz poželenja, in bi postali deležni božje narave.

5. Prav zato skušajte vneto razvijati iz vere krepost, iz kreposti spoznanje,

6. iz spoznanja samoobvladanje, iz samoobvladanja potrpežljivost, iz potrpežljivosti pobožnost,

Preberi celotno poglavje 2 Peter 1