Nova Zaveza

2 Janez 1:2 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

prav zaradi resnice, ki živi v nas in bo v nas živela na veke.

Preberi celotno poglavje 2 Janez 1

Pogled 2 Janez 1:2 v okviru