Nova Zaveza

2 Janez 1:1-9 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

1. Starešina izvoljeni gospe in njenim otrokom, ki jih iskreno ljubim, pa ne le jaz, temveč vsi, ki poznajo resnico,

2. prav zaradi resnice, ki živi v nas in bo v nas živela na veke.

3. Z nami naj bo milost, usmiljenje in mir, ki prihajajo od Boga Očeta in od Očetovega Sina Jezusa Kristusa, v resnici in ljubezni.

4. Silno sem se razveselil, ko sem zvedel, da nekateri izmed tvojih otrok živijo po resnici, kakor smo dobili zapoved od Očeta.

5. Zdaj pa, gospa, te prosim, vendar ne, kakor bi pisal novo zapoved, ampak tisto, ki jo imamo od začetka: Ljubímo drug drugega!

6. Ljubezen je v tem, da živimo po njegovih zapovedih. To je zapoved, kakor ste slišali od začetka. Živite po njej!

7. V svet je prišlo veliko zapeljivcev. Ti ne priznavajo, da je Jezus Kristus prišel v telesu. Tak je zapeljivec in antikrist.

8. Glejte nase, da ne zapravite, kar smo s trudom dosegli, ampak dobite polno plačilo.

9. Kdor se oddalji in se ne drži Kristusovega nauka, nima Boga; kdor pa se nauka drži, ima Očeta in Sina.

Preberi celotno poglavje 2 Janez 1