Nova Zaveza

1. Timoteju 3:1-11 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

1. Zanesljiva je ta beseda: če se kdo poteguje za predstojniško službo, hrepeni po vzvišenem poslanstvu.

2. Zato mora biti predstojnik brez graje, mož ene žene, preudaren, razumen, urejen, gostoljuben, zmožen za poučevanje;

3. nikakor pa ne pijanec in pretepač, ampak krotek. Ne sme biti prepirljiv in lakomen denarja.

4. Svoj dom mora dobro voditi, otroke vzgajati v ubogljivosti in vsej dostojnosti.

5. Kako bo skrbel za božjo Cerkev, če še svojega doma ne zna vladati!

6. Ne sme biti novokrščenec, da se ne bi prevzel in zapadel obsodbi, ki je zadela hudiča.

7. Še več, tudi pri tistih, ki so zunaj, mora uživati ugled, da ga ne bo doletelo zaničevanje in da se ne bo ujel v hudičevo zanko.

8. Prav tako morajo biti diakoni dostojni, nikakor ne hinavski, pa tudi ne vdani obilnemu vinu in hlepenju po dobičku.

9. Skrivnost vere morajo varovati v čisti vesti.

10. Tudi ti morajo najprej opraviti preskušnjo in ko se jim ne bo moglo nič očitati, naj opravljajo službo.

11. Prav tako morajo biti ženske dostojne, ne obrekljive, marveč trezne in vsestransko vredne zaupanja.

Preberi celotno poglavje 1. Timoteju 3