Nova Zaveza

1. Tesaloničanom 4:1-10 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

1. Sicer pa vas, bratje, prosimo in opominjamo v Gospodu Jezusu, da še bolj napredujete v tem, kar ste prejeli od nas, namreč to, kako vam je treba živeti, da boste ugajali Bogu: sicer pa tako živite.

2. Saj veste, kakšna navodila smo vam dali po Gospodu Jezusu.

3. Zakaj to je božja volja, vaše posvečenje: da se vzdržite nečistovanja,

4. da vsakdo izmed vas ohrani svoje telo v svetosti in časti,

5. ne pa v razuzdanem poželenju kakor pogani, ki ne vedo za Boga.

6. Naj v tej stvari nihče ne žali in ne vara svojega brata. Zakaj vse to Gospod kaznuje, kakor smo vam že povedali in izpričali.

7. Saj nas vendar Bog ni poklical k nečistosti, marveč k svetosti.

8. Kdor torej zametuje te zapovedi, ne zametuje človeka, temveč Boga, ki vam daje svojega Svetega Duha.

9. O bratski ljubezni pa ni treba, da vam pišemo: vas same je Bog poučil, da ljubite drug drugega.

10. Sicer to tudi delate do vseh bratov po vsej Makedoniji. Pač pa vas spodbujamo, bratje, da še bolj napredujete.

Preberi celotno poglavje 1. Tesaloničanom 4