Nova Zaveza

1. Korinčanom 12:21-30 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

21. Ne more oko reči roki: »Ne potrebujem te,« tudi ne glava nogam: »Ne potrebujem vas.«

22. Še več, telesni udje, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni,

23. in tistim, ki se nam zdijo na našem telesu manj vredni časti, izkazujemo večje spoštovanje in z manj uglednimi lepše ravnamo.

24. Naši ugledni udje pa ničesar ne potrebujejo. Dà, Bog je sestavil telo in skromnemu namenil več časti,

25. da v telesu ne bi bilo razdvojenosti, marveč da bi udje enako skrbeli drug za drugega.

26. Če en ud trpi, trpijo z njim vsi udje, če je en ud v časti, se z njim veselijo vsi udje.

27. Vi ste pa Kristusovo telo in vsak zase ud.

28. Tisti, ki jih je Bog v Cerkvi postavil, pa so: prvič apostoli, drugič preroki, tretjič učitelji, potem darovi moči, potem darovi ozdravljanja, pomaganja, vodenja in različnih jezikov.

29. So mar vsi apostoli? So vsi preroki? Vsi učitelji? Ali imajo vsi čudežne moči,

30. ali imajo vsi darove ozdravljanja? Ali vsi govorijo jezike, mar jih vsi razlagajo?

Preberi celotno poglavje 1. Korinčanom 12