Poglavja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nova Zaveza

1. Korinčanom 12 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Duhovni darovi

1. Glede duhovnih darov, bratje, nočem, da bi bili vi v nevednosti.

2. Veste, kako ste bili zapeljani in ste se dali voditi k nemim malikom, ko ste bili še pogani.

3. Zato vam pravim, da nihče, ki govori v božjem Duhu, ne reče: »Preklet bodi Jezus,« in nihče ne more reči »Jezus je Gospod,« razen v Svetem Duhu.

4. Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti.

5. Različne so službe, Gospod pa je isti.

6. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh.

7. Vsakomur se daje razodetje Duha v korist vseh.

8. Enemu je po Duhu dana beseda modrosti, drugemu po istem Duhu beseda spoznanja.

9. Drugemu vera po istem Duhu, drugemu po istem Duhu darovi ozdravljanja,

10. drugemu čudežna moč, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanje duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov.

11. Vse to pa dela isti Duh, ki daje vsakomur, kakor hoče.

Eno telo in veliko udov

12. Kakor je namreč telo eno in ima veliko udov, vsi telesni udje pa so eno, čeprav jih je veliko, tako je tudi Kristus.

13. V enem Duhu namreč smo bili vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega Duha.

14. Tudi telo namreč ni iz enega uda, ampak iz več.

15. Če bi noga rekla: »Ker nisem roka, ne spadam k telesu,« vendarle spada k telesu.

16. Če bi uho reklo: »Ker nisem oko, ne spadam k telesu,« vendarle spada k telesu.

17. Kje bi bil sluh, če bi bilo vse telo oko! Kje bi bil vonj, če bi bilo vse telo sluh!

18. Tako pa je Bog vse posamezne ude v telesu razpostavil, kakor je hotel.

19. Ko bi bilo vse skupaj en sam ud, kje bi bilo telo!

20. Tako pa je veliko udov, telo pa je eno.

21. Ne more oko reči roki: »Ne potrebujem te,« tudi ne glava nogam: »Ne potrebujem vas.«

22. Še več, telesni udje, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni,

23. in tistim, ki se nam zdijo na našem telesu manj vredni časti, izkazujemo večje spoštovanje in z manj uglednimi lepše ravnamo.

24. Naši ugledni udje pa ničesar ne potrebujejo. Dà, Bog je sestavil telo in skromnemu namenil več časti,

25. da v telesu ne bi bilo razdvojenosti, marveč da bi udje enako skrbeli drug za drugega.

26. Če en ud trpi, trpijo z njim vsi udje, če je en ud v časti, se z njim veselijo vsi udje.

27. Vi ste pa Kristusovo telo in vsak zase ud.

28. Tisti, ki jih je Bog v Cerkvi postavil, pa so: prvič apostoli, drugič preroki, tretjič učitelji, potem darovi moči, potem darovi ozdravljanja, pomaganja, vodenja in različnih jezikov.

29. So mar vsi apostoli? So vsi preroki? Vsi učitelji? Ali imajo vsi čudežne moči,

30. ali imajo vsi darove ozdravljanja? Ali vsi govorijo jezike, mar jih vsi razlagajo?

31. Hrepenite pa po večjih darovih! Pokazal vam bom namreč še odličnejšo pot.