Nova Zaveza

1 Janez 2:6-8 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

6. Kdor pravi, da živi v njem, je dolžan tudi sam živeti tako, kakor je živel on.

7. Preljubi, ne pišem vam nove zapovedi, temveč staro zapoved, tisto, ki jo imate od začetka. Stara zapoved je zajeta že v besedi, ki ste jo slišali.

8. Z druge strani pa vam vendar pišem novo zapoved, ki se je uresničila v njem in se uresničuje v vas: tema namreč izginja in resnična luč že sveti.

Preberi celotno poglavje 1 Janez 2