Capitolele

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Vechiul Testament

Noul Testament

Zaharia 5 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Am ridicat din nou ochii, și m’am uitat, și iată că era un sul de carte, care sbura.

2. El m’a întrebat: „Ce vezi?“ Eu am răspuns: „Văd un sul de carte sburînd; are o lungime de douăzeci de coți, și o lățime de zece coți“.

3. Și el mi-a zis: „Acesta este blestemul care este peste toată țara; căci, după cum este scris pe el, orice hoț, și oricine jură strîmb va fi nimicit cu desăvîrșire de aici.

4. Îl trimet – zice Domnul oștirilor, – ca să intre în casa hoțului și a celui ce jură strîmb în Numele Meu, ca să rămînă în casa aceea, și s’o mistuie împreună cu lemnele și pietrele ei.“

5. Îngerul, care vorbea cu mine, a înaintat, și mi-a zis: „Ridică ochii, și privește ce iese de acolo.“

6. Eu am răspuns: „Ce este aceasta?“ Și el a zis: „Iese efa.“ Și a adăugat: „Aceasta este nelegiuirea lor în toată țara.“

7. Și iată că se ridica un talant de plumb, și în mijlocul efei, ședea o femeie.

8. El a zis: „Aceasta este nelegiuirea!“ Și i-a dat brînci în efă, și a aruncat bucata de plumb peste gura efei.

9. Am ridicat ochii și m’am uitat, și iată că s’au arătat două femei. În aripile lor sufla vîntul: ele aveau aripi ca ale cocostîrcului. Au ridicat efa între pămînt și cer.

10. Atunci am întrebat pe îngerul, care vorbea cu mine: „Unde duc ele efa?“

11. El mi-a răspuns: „Se duc să-i zidească o casă în țara Șinear, ca să fie așezată acolo și să rămînă pe locul ei.“