Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Vechiul Testament

Noul Testament

Rut 4 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Boaz s’a suit la poarta cetății, și s’a oprit acolo. Și iată că cel ce avea drept de răscumpărare, și despre care vorbise Boaz, trecea. Boaz i-a zis: „Hei, cutare, apropie-te, stai aici.“ Și el s’a apropiat, și s’a oprit.

2. Boaz a luat atunci zece oameni dintre bătrînii cetății, și a zis: „Ședeți aici.“ Și ei au șezut jos.

3. Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare: „Naomi, întorcîndu-se din țara Moabului, a vîndut bucata de pămînt care era a fratelui nostru Elimelec.

4. Am crezut de datoria mea să te înștiințez despre aceasta, și să-ți spun: «Cumpără-o, în fața locuitorilor și în fața bătrînilor poporului meu. Dacă vrei s’o răscumperi, răscumpără-o; dar dacă nu vrei, spune-mi, ca să știu. Căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare, și după tine eu am dreptul acesta.“ Și el a răspuns: „O voi răscumpăr

5. Boaz a zis: „În ziua în care vei cumpăra țarina din mîna Naomei, o vei cumpăra în acelaș timp și dela Rut, Moabita, nevasta celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui.“

6. Și cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns: „Nu pot s’o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea; ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot s’o răscumpăr.“

7. Odinioară în Israel, pentru întărirea unei răscumpărări sau unui schimb, omul își scotea încălțămintea și o dădea celuilalt: aceasta slujea ca mărturie în Israel.

8. Cel ce avea drept de răscumpărare a zis dar lui Boaz: „Cumpără-o pe socoteala ta!“ Și și-a scos încălțămintea.

9. Atunci Boaz a zis bătrînilor și întregului popor: „Voi sînteți martori azi că am cumpărat din mîna Naomei tot ce era al lui Elimelec, al lui Chilion și al lui Mahlon,

10. și că mi-am cumpărat deasemenea de nevastă pe Rut, Moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui, și pentru ca numele mortului să nu fie șters dintre frații lui și din poarta locului lui. Voi sînteți martori azi despre aceasta!“

11. Tot poporul care era la poartă și bătrînii au zis: „Sîntem martori! Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta ca Rahela și ca Lea, cari amîndouă au zidit casa lui Israel! Arată-ți puterea în Efrata, și fă-ți un nume în Betleem!

12. Sămînța pe care ți-o va da Domnul, prin această tînără femeie, să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care s’a născut lui Iuda din Tamar!“

13. Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevastă, și el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămislească, și ea a născut un fiu.

14. Femeile au zis Naomei: „Binecuvîntat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare, și al cărui nume va fi lăudat în Israel!

15. Copilul acesta îți va înviora sufletul, și va fi sprijinul bătrînețelor tale; căci l-a născut noru-ta, care te iubește, și care face pentru tine mai mult decît șapte fii.“

16. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe, și a văzut de el.

17. Vecinele i-au pus nume, zicînd: „Un fiu s’a născut Naomei!“ Și l-au numit Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David.

18. Iată sămînța lui Pereț. Pereț a fost tatăl lui Hețron;

19. Hețron a fost tatăl lui Ram; Ram a fost tatăl lui Aminadab;

20. Aminadab a fost tatăl lui Nahșon: Nahșon a fost tatăl lui Salmon;

21. Salmon a fost tatăl lui Boaz; Boaz a fost tatăl lui Obed;

22. Obed a fost tatăl lui Isai; și Isai a fost tatăl lui David.