Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Vechiul Testament

Noul Testament

Rut 3 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Soacră-sa Naomi i-a zis: „Fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă, ca să fii fericită.

2. Și acum Boaz, cu ale cărui slujnice ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vînture la noapte orzurile în arie.

3. Spală-te și unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale, și pogoară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui, pînă va isprăvi de mîncat și de băut.

4. Și cînd se va duce să se culce, înseamnă-ți locul unde se culcă. Apoi du-te, descopere-i picioarele, și culcă-te. Și el însuș îți va spune ce să faci.“

5. Ea i-a răspuns: „Voi face tot ce ai spus.“

6. Rut s’a pogorît la arie, și a făcut tot ce poruncise soacră-sa.

7. Boaz a mîncat și a băut, și inima-i era veselă. S’a dus și s’a culcat la marginea unui stog. Rut a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele, și s’a culcat.

8. La miezul nopții, omul s’a speriat; s’a plecat, și iată că o femeie era culcată la picioarele lui.

9. El a zis: „Cine ești tu?“ Ea răspuns: „Eu sînt Rut, slujnica ta; întinde-ți poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare.“

10. Și el a zis: „Fii binecuvîntată de Domnul, fiică! Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decît cea dintîi, că n’ai umblat după tineri, săraci sau bogați.

11. Acum, fiică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită.

12. Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decît mine.

13. Rămîi în noaptea aceasta aici. Și mîne, dacă vrea să te răscumpere, bine, să te răscumpere; dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu, viu este Domnul! Culcă-te aici pînă dimineață.“

14. Ea a rămas culcată la picioarele lui pînă dimineață, și s’a sculat mai înainte de a se putea cunoaște unul pe altul. Boaz a zis: „Să nu știe nimeni că a intrat o femeie în arie!“

15. Și a adăugat: „Adu mantaua de pe tine, și ține-o.“ Ea a ținut-o, și el a măsurat șase măsuri de orz, și le-a pus pe ea. Apoi a intrat în cetate.

16. Rut s’a întors la soacră-sa, și Naomi, a zis: „Tu ești, fiica mea?“ Rut i-a istorisit tot ce-i făcuse omul acela.

17. Ea a zis: „Mi-a dat aceste șase măsuri de orz, zicînd: «Să nu te întorci cu mînile goale la soacră-ta.“

18. Și Naomi a zis: „Fii liniștită, fiica mea, pînă vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă pînă nu va sfîrși lucrul chiar astăzi.“