Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Vechiul Testament

Noul Testament

Mica 1 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Cuvîntului Domnului, spus lui Mica, din Moreșet, pe vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda, proorocie asupra Samariei și Ierusalimului.

2. Ascultați, voi popoare toate! Ia aminte, pămîntule, și ce este pe el! Domnul Dumnezeu să fie martor împotriva voastră, Domnul care este în Templul Lui cel sfînt!

3. Căci iată că Domnul iese din locuința Lui, Se pogoară, și umblă pe înălțimile pămîntului!

4. Supt El se topesc munții, văile crapă, ca ceara înaintea focului, ca apa care curge prin rîpi.

5. Și toate acestea din pricina nelegiuirii lui Iacov, din pricina păcatelor casei lui Israel! Dar care este nelegiuirea lui Iacov? Nu este oare Samaria? Și care este păcatul lui Iuda? Nu este oare Ierusalimul?…

6. De aceea, voi preface Samaria într’un morman de pietre pe cîmp, într’un loc de sădit vie; îi voi prăvăli pietrele în vale, și-i voi desgoli temeliile.

7. Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărîmate, toate plățile ei de curvă vor fi arse în foc, și-i voi pustii toți idolii: căci din plăți de curvă i-a adunat, și în plăți de curvă se vor preface…

8. Deaceea plîng, mă bocesc, umblu desculț și gol, strig ca șacalul, și gem ca struțul.

9. Căci rana ei este fără leac; se întinde pînă la Iuda, pătrunde pînă la poarta poporului meu, pînă la Ierusalim.

10. Nu spuneți lucrul acesta în Gat, și nu plîngeți în Aco; tăvăliți-vă în țărînă la Bet-Leafra.

11. Treci, locuitoare din Șafir, cu rușinea descoperită; locuitoarea din Țaanan nu îndrăznește să iasă, jalea Bet-Haețelului, vă ia gustul să vă opriți în el.

12. Căci locuitoarea din Marot tremură pentru perderea fericirii ei, fiindcă s’a pogorît nenorocirea din partea Domnului pînă la poarta Ierusalimului.

13. Înhamă-ți caii cei iuți la car, locuitoare din Lachis; tu ai fost cea dintîi pricină de păcat pentru fiica Sionului, căci în tine s’au găsit nelegiuirile lui Israel.

14. Deaceea te vei despărți de Moreșet-Gat, casele din Aczib vor fi o amăgire pentru împărații lui Israel.

15. Îți voi aduce un nou stăpîn, locuitoare din Mareșa; slava lui Israel va merge la Adulam.

16. Rade-ți, taie-ți părul, din pricina copiilor tăi iubiți; lărgește-ți pleșuvia ca vulturul, căci ei se duc în robie departe de tine!