Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Vechiul Testament

Noul Testament

Leviticul 4 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Domnul a vorbit lui Moise, și a zis:

2. „Vorbește copiilor lui Israel, și spune:„Cînd va păcătui cineva fără voie împotriva vreuneia din poruncile Domnului, făcînd lucruri cari nu trebuiesc făcute; și anume:

3. Dacă a păcătuit preotul care a primit ungerea, și prin aceasta a adus vina asupra poporului, să aducă Domnului un vițel fără cusur, ca jertfă de ispășire pentru păcatul pe care l-a făcut.

4. Să aducă vițelul la ușa cortului întîlnirii, înaintea Domnului, să-și pună mîna pe capul vițelului, și să-l junghie înaintea Domnului.

5. Preotul, care a primit ungerea, să ia din sîngele vițelului, și să-l aducă în cortul întîlnirii:

6. să-și moaie degetul în sînge, și să stropească de șapte ori înaintea Domnului, în fața perdelei dinlăuntru a sfîntului locaș.

7. Apoi preotul să ungă cu sînge coarnele altarului pentru tămîia mirositoare, care este înaintea Domnului în cortul întîlnirii; iar tot celalt sînge al vițelului să-l verse la picioarele altarului pentru arderile de tot, care este la ușa cortului întîlnirii.

8. Să ia toată grăsimea vițelului adus ca jertfă de ispășire, și anume: grăsimea care acopere măruntaiele și toată grăsimea care ține de ele,

9. cei doi rărunchi, și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, pe care-l va deslipi de lîngă rărunchi. Preotul să ia aceste părți,

10. cum se iau de la vițelul adus ca jertfă de mulțămire, și să le ardă pe altarul pentru arderile de tot.

11. Dar pielea vițelului, toată carnea lui, cu capul, picioarele, măruntaiele și balega lui,

12. adică tot vițelul care a mai rămas, să-l scoată afară din tabără, într’un loc curat, unde se aruncă cenușa, și să-l ardă cu lemne pe foc; să fie ars pe grămada de cenușă.

13. Dacă toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie și fără să știe, făcînd împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri cari nu trebuiesc făcute, și făcîndu-se astfel vinovată,

14. și dacă păcatul săvîrșit s’a descoperit, adunarea să aducă un vițel ca jertfă de ispășire, și anume să-l aducă înaintea cortului întîlnirii.

15. Bătrînii adunării să-și pună mînile pe capul vițelului înaintea Domnului, și să junghie vițelul înaintea Domnului.

16. Preotul care a primit ungerea, să aducă din sîngele vițelului în cortul întîlnirii;

17. să-și moaie degetul în sînge, și să stropească cu el de șapte ori înaintea Domnului, în fața perdelei dinlăuntru.

18. Să ungă cu sîngele acesta coarnele altarului care este înaintea Domnului în cortul întîlnirii; și să verse tot sîngele care a mai rămas la picioarele altarului pentru arderile de tot, care este la ușa cortului întîlnirii.

19. Toată grăsimea vițelului s’o ia și s’o ardă pe altar.

20. Cu vițelul acesta să facă întocmai cum a făcut cu vițelul adus ca jertfă de ispășire; să facă la fel. Astfel să facă preotul ispășire pentru ei, și li se va ierta.

21. Vițelul rămas, să-l scoată apoi afară din tabără, și să-l ardă ca și pe vițelul dintîi. Aceasta este o jertfă de ispășire pentru adunare.

22. Dacă o căpetenie a păcătuit, făcînd fără voie împotriva uneia din poruncile Domnului, Dumnezeului său, lucruri cari nu trebuiesc făcute și s’a făcut astfel vinovat,

23. și ajunge să descopere păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă un țap fără cusur!

24. Să-și pună mîna pe capul țapului, și să-l junghie în locul unde se junghie arderile de tot înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă de ispășire.

25. Preotul să ia cu degetul din sîngele jertfei de ispășire, să ungă cu el coarnele altarului pentru arderile de tot, iar celalt sînge să-l verse la picioarele altarului pentru arderile de tot.

26. Toată grăsimea s’o ardă pe altar, cum a ars grăsimea de la jertfa de mulțămire. Astfel va face preotul pentru căpetenia aceea ispășirea păcatului lui, și i se va ierta.

27. Dacă cineva din poporul de rînd a păcătuit fără voie, făcînd împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri cari nu trebuiesc făcute și s’a făcut astfel vinovat,

28. și ajunge să descopere păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă o iadă fără cusur, pentru păcatul pe care l-a făcut.

29. Să-și pună mîna pe capul jertfei de ispășire, și s’o junghie în locul unde se junghie arderile de tot.

30. Preotul să ia cu degetul din sîngele jertfei, să ungă coarnele altarului pentru arderile de tot, iar tot celalt sînge să-l verse la picioarele altarului.

31. Preotul să ia toată grăsimea, cum se ia grăsimea jertfei de mulțămire, și s’o ardă pe altar, și ea va fi de un miros plăcut Domnului. Astfel va face preotul ispășirea pentru omul acesta, și i se va ierta.

32. Dacă va aduce ca jertfă de ispășire un miel, să aducă o parte femeiască fără cusur.

33. Să-și pună mîna pe capul jertfei, și s’o junghie ca jertfă de ispășire în locul unde se junghie arderile de tot.

34. Preotul să ia cu degetul din sîngele jertfei, să ungă cu el coarnele altarului pentru arderile de tot, iar tot celalt sînge să-l verse la picioarele altarului.

35. Preotul să ia toată grăsimea, cum se ia grăsimea mielului adus ca jertfă de mulțămire, și s’o ardă pe altar, peste jertfele mistuite de foc înaintea Domnului. Astfel va face preotul pentru omul acesta ispășirea păcatului pe care l-a săvîrșit, și i se va ierta.