Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Vechiul Testament

Noul Testament

Leviticul 1 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Domnul a chemat pe Moise; i-a vorbit din cortul întîlnirii, și a zis:

2. „Vorbește copiilor lui Israel, și spune-le:Cînd cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din cireadă fie din turmă.

3. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur; și anume să-l aducă la ușa cortului întîlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului.

4. Să-și pună mîna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot, și va fi primit de Domnul, ca să facă ispășire pentru el.

5. Să junghie vițelul înaintea Domnului; și preoții, fiii lui Aaron, să aducă sîngele, și să-l stropească de jur împrejur pe altarul dela ușa cortului întîlnirii.

6. Să jupoaie vițelul adus ca ardere de tot, și să-l taie în bucăți.

7. Fiii preotului Aaron să facă foc pe altar și să pună lemne pe foc.

8. Preoții, fiii lui Aaron, să așeze bucățile, capul și grăsimea, pe lemnele puse pe focul de pe altar.

9. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele; și preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

10. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din turmă, de miei sau capre, să aducă o parte bărbătească fără cusur.

11. Să-l junghie în partea de miazănoapte a altarului, înaintea Domnului; și preoții, fiii lui Aaron, să-i stropească sîngele pe altar de jur împrejur.

12. El să-l taie în bucăți; și preotul să le pună, împreună cu capul și grăsimea, pe lemnele din focul de pe altar.

13. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele, și preotul să le aducă pe toate, și să le ardă pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

14. Dacă darul adus de el Domnului va fi o ardere de tot din păsări, să-l aducă din turturele sau din pui de porumbel.

15. Preotul să aducă pasărea pe altar; să-i despice capul cu unghia, și s’o ardă pe altar, iar sîngele să i se scurgă pe un perete al altarului.

16. Să scoată gușa cu penele ei, și s’o arunce lîngă altar, spre răsărit, în locul unde se strînge cenușa.

17. Să-i frîngă aripile, fără să le deslipească; și preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.