Capitolele

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48

Vechiul Testament

Noul Testament

Ezechiel 16 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Cuvîntul Domnului mi-a vorbit astfel:

2. „Fiul omului, arată Ierusalimului urîciunile lui!

3. Și spune-i: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu, către cetatea Ierusalimului: „Prin obîrșia și nașterea ta ești din țara Cananiților; tatăl tău era Amorit, și mama ta Hetită.

4. La naștere, în ziua cînd te-ai născut, buricul nu ți s’a tăiat, n’ai fost scăldată în apă, ca să fii curățită, nici n’ai fost frecată cu sare, și nici n’ai fost înfășată în scutece.

5. Ochiul nimănui nu s’a îndurat de tine, ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri, din milă pentru tine; ci ai fost aruncată pe cîmp, așa de scîrbă le era de tine, în ziua nașterii tale.

6. Atunci Eu am trecut pe lîngă tine, te-am văzut tăvălită în sîngele tău, și am zis: „Trăiește chiar și în sîngele tău!“ Da, ți-am zis: „Trăiește chiar și în sîngele tău!“

7. Te-am înmulțit cu zecile de mii, ca iarba de pe cîmp. Și ai crescut, te-ai făcut mare, ai ajuns de o frumuseță desăvîrșită; ți s’au rotunjit țîțele, ți-a crescut părul. Dar erai tot goală, goală de tot.

8. Cînd am trecut Eu pe lîngă tine, M’am uitat la tine, și iată că îți venise vremea, vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine poala hainei Mele, ți-am acoprit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legămînt cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a Mea!

9. Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sîngele de pe tine, și te-am uns cu untdelemn.

10. Ți-am dat haine cusute cu fir, și o încălțăminte de piele de vițel de mare, te-am încins cu in supțire, și te-am îmbrăcat în mătasă.

11. Te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări la mînă, și o salbă la gît;

12. ți-am pus o verigă în nas, cercei în urechi, și o cunună minunată pe cap.

13. Astfel, ai fost împodobită cu aur și cu argint, și ai fost îmbrăcată cu in supțire, cu mătasă și cusături cu fir. Ai mîncat floarea făinei, miere și untdelemn. Erai de o frumuseță desăvîrșită, ba ajunsesei chiar împărăteasă.

14. Ți s’a dus vestea printre neamuri, pentru frumuseța ta; căci era desăvîrșită de tot, datorită strălucirii cu care te împodobisem, zice Domnul, Dumnezeu.“

15. „Dar te-ai încrezut în frumuseța ta, și ai curvit, la adăpostul numelui tău celui mare; ți-ai revărsat curviile înaintea tuturor trecătorilor, și te-ai dat lor.

16. Ai luat și din hainele tale, ți-ai făcut înălțimi pe cari le-ai împodobit cu toate colorile, și ai curvit pe ele: așa cum nu s’a întîmplat și nici nu se va mai întîmpla vreodată.

17. Ți-ai luat pînă și minunatele tale podoabe de aur și de argint, pe cari ți le dădusem, și ți-ai făcut niște chipuri de bărbați, cu cari ai curvit.

18. Ți-ai luat și hainele cusute la gherghef, le-ai îmbrăcat cu ele și ai adus acestor chipuri untdelemnul Meu și tămîia Mea.

19. Pînea pe care ți-o dădusem, floarea făinii, untdelemnul și mierea, cu care te hrăneam, le-ai adus înaintea lor, ca niște tămîie cu un miros plăcut. Iată ce s’a întîmplat, zice Domnul Dumnezeu!“

20. „Apoi ți-ai luat fiii și fiicele, pe cari Mi-i născusei, și i-ai jertfit lor, ca să le slujească de mîncare. Nu erau oare de ajuns curviile tale,

21. de Mi-ai mai junghiat fiii, și i-ai dat, trecîndu-i prin foc în cinstea lor?

22. Și în mijlocul tuturor urîciunilor și curviilor tale, nu ți-ai adus aminte de vremea tinereței tale, cînd erai goală, goală de tot, și te zbăteai în sîngele tău!

23. După toate aceste răutăți ale tale, – (vai, vai de tine! zice Domnul Dumnezeu), –

24. ți-ai zidit case de curvie, ți-ai făcut înălțimi în toate piețele.

25. La toate colțurile ulițelor ți-ai făcut înălțimi, ți-ai necinstit frumusețea, ți-ai desfăcut picioarele înaintea tuturor trecătorilor, ai făcut tot mai multe curvii.

26. Ai curvit cu Egiptenii, vecinii tăi, cu trupul plin de vlagă, și ți-ai înmulțit curviile, ca să Mă mînii.

27. Dar iată că Mi-am întins mîna împotriva ta, am micșorat partea de întreținere pe care ți-o rînduisem, te-am lăsat în voia vrăjmașelor tale, fiicele Filistenilor, cari au roșit de purtarea ta nelegiuită.

28. Apoi ai curvit cu Asirienii, pentrucă erai fără saț; ai curvit cu ei, și tot nu te-ai săturat.

29. Ți-ai înmulțit curviile cu țara Canaanului și pînă în Haldea, dar nici acolo nu te-ai săturat.

30. Ce slăbiciune de inimă ai avut, zice Domnul, Dumnezeu, de ai făcut toate aceste lucruri, cari sînt fapta unei ibovnice dedate la curvie,

31. zidindu-ți case de curvie la toate colțurile ulițelor, și făcîndu-ți înălțimi în toate piețele; n’ai fost nici măcar ca o curvă care-și cere plata.

32. Ai fost femeia prea curvă, care primește pe străini în locul bărbatului ei!

33. Tuturor curvelor li se plătește o plată; dar tu ai dat daruri tuturor ibovnicilor tăi, i-ai cîștigat prin daruri, ca să-i tragi la tine din toate părțile și să curvești cu ei.

34. Ai fost cu totul altfel decît celelalte curve, întrucît nimeni nu umbla după tine, ci tu plăteai celor ce veneau la tine, în loc ca tu să fii plătită de ei. De aceea ai fost cu totul altfel decît altele.“

35. „De aceea, ascultă, curvo, Cuvîntul Domnului!

36. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Pentrucă ți-ai risipit banii în felul acesta, și ți-ai descoperit goliciunea în curviile tale cu ibovnicii tăi și cu toți idolii tăi urîcioși, și din pricina sîngelui copiilor tăi, pe cari li i-ai dat,

37. de aceea, iată, voi strînge pe toți ibovnicii cu cari te desmierdai, pe toți aceia pe cari i-ai iubit și pe toți aceia pe cari i-ai urît, da, îi voi strînge împotriva ta din toate părțile, îți voi desveli goliciunea înaintea lor, și îți vor vedea toată goliciunea.

38. Te voi judeca așa cum se judecă femeile prea curve și ucigătoare de copii, și voi face din tine o jertfă sîngeroasă a urgiei și geloziei.

39. Te voi da în mînile lor; îți vor surpa casele de curvie, și îți vor nimici înălțimile; te vor desbrăca de hainele tale, îți vor lua toată podoaba de pietre scumpe, și te vor lăsa goală, goală de tot.

40. Vor aduce gloata împotriva ta, te vor ucide cu pietre și te vor străpunge cu lovituri de sabie.

41. Îți vor arde casele cu foc, și se vor răzbuna pe tine, înaintea unei mulțimi de femei. Voi face să înceteze astfel curvia ta, și nu vei mai da plată de curvă.

42. Îmi voi potoli mînia împotriva ta, și nu voi mai fi gelos pe tine; Mă voi liniști, nu voi mai fi supărat.

43. Pentru că nu ți-ai adus aminte de vremea tinereței tale, ci M’ai ațîțat prin toate aceste lucruri, iată, voi face ca purtarea ta să cadă asupra capului tău, zice Domnul, Dumnezeu, ca să nu mai săvîrșești alte nelegiuiri cu toate urîciunile tale!“

44. „Iată că toți cei ce spun zicători, vor spune despre tine zicătoarea aceasta: «Cum este mama așa și fata!»

45. Tu ești fata mamei tale, care s’a desgustat de bărbatul și copiii ei. Tu ești sora surorilor tale, cari s’au desgustat de bărbații și copiii lor. Mama voastră era o Hetită și tatăl vostru un Amorit.

46. Sora ta cea mai mare, care locuiește la miază-noapte de tine, este Samaria, ea și fiicele ei; și sora ta cea mai mică este Sodoma și fiicele ei, și locuiește la miază-zi de tine.

47. Tu nu numai că ai umblat pe căile lor, și ai săvîrșit aceleași urîciuni, ci, ca și cum atît ar fi fost prea puțin, ai fost mai stricată decît ele în toate purtările tale.

48. Pe viața Mea, zice Domnul, Dumnezeu că sora ta Sodoma, și fiicele ei n’au făcut ce ați făcut voi, tu și fiicele tale.

49. Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma: era îngîmfată, trăia în belșug și într’o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mîna celui nenorocit și celui lipsit.

50. Ele s’au semețit, și au făcut urîciuni blestemate înaintea Mea; de aceea le-am și nimicit, cînd am văzut lucrul acesta.

51. Samaria n’a făcut nici jumătate din păcatele tale; urîciunile tale au fost mai multe decît ale ei, așa că ai ușurat vina surorilor tale prin toate urîciunile pe cari le-ai făcut acum.

52. Tu, care ușurai vina surorilor tale, prin purtrea ta, sufere acum urmările răutății tale; prin păcatele tale, prin cari te-ai făcut mai urîcioasă decît ele, acum le faci mai ușoară vina decît a ta; deaceea acopere-te de rușine, și poartă-ți ocara, fiindcă ai ușurat vina surorilor tale!

53. Voi aduce înapoi pe prinșii lor de război, pe prinșii de război ai Sodomei și ai fiicelor ei, pe prinșii de război ai Samariei și ai fiicelor ei, și pe prinșii tăi de război în mijlocul lor,

54. ca să-ți suferi ocara, și să roșești pentru tot ce ai făcut, slujindu-le ca o pricină de mîngîiere.

55. Astfel, surorile tale: Sodoma și fiicele ei, se vor întoarce iarăș la starea lor de mai înainte, și Samaria și fiicele ei se vor întoarce iarăș la starea lor de mai înainte, și tu și fiicele tale vă veți întoarce iarăș la starea voastră de mai înainte.

56. Nu vorbeai deloc despre sora ta Sodoma, în vremea mîndriei tale,

57. mai înainte de vădirea răutății tale, cînd ai primit batjocurile fiicelor Siriei, ale tuturor vecinilor tăi, și ale fiicelor Filistenilor, cari te disprețuiesc de jur împrejur!

58. Trebuie să-ți porți, în adevăr, nelegiuirile și urîciunile, zice Domnul.“

59. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: „Îți voi face întocamai cum ai făcut și tu, care au nesocotit jurămîntul, rupînd legămîntul!

60. Dar Îmi voi aduce aminte de legămîntul Meu făcut cu tine în vremea tinereții tale, și voi face cu tine un legămînt vecinic.

61. Atunci îți vei aduce aminte de purtarea ta, te vei rușina, cînd vei primi la tine pe surorile tale, mai mari și mai mici, pe cari ți le voi dat ca fiice, dar nu pe temeiul legămîntului făcut cu tine.

62. Voi face legămîntul Meu cu tine, și vei ști că Eu sînt Domnul,

63. ca să-ți aduci aminte de trecut și să roșești, și să nu mai deschizi gura de rușine, cînd îți voi ierta tot ce ai făcut, zice Domnul Dumnezeu.“