Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Vechiul Testament

Noul Testament

Tit 2 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Tu însă, vorbește lucruri cari se potrivesc cu învățătura sănătoasă.

2. Spune că cei bătrîni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare.

3. Spune că femeile în vîrstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să învețe pe alții ce este bine,

4. ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbați și copiii;

5. să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentruca să nu se vorbească de rău Cuvîntul lui Dumnezeu.

6. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați,

7. și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune, în toate privințele. Iar în învățătură, dă dovadă de curăție, de vrednicie,

8. de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca protivnicul să rămînă de rușine, și să nu poată să spună nimic rău de noi.

9. Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpînilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba,

10. să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvîrșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru.

11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mîntuire pentru toți oamenii, a fost arătat,

12. și ne învață s’o rupem cu păgînătatea și cu poftele lumești, și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie,

13. așteptînd fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mîntuitor Isus Hristos.

14. El S’a dat pe Sine însuș pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, și să-Și curățească un norod care să fie al Lui, plin de rîvnă pentru fapte bune.

15. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască.