Capitolele

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Vechiul Testament

Noul Testament

Ioan 9 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Cînd trecea, Isus a văzut pe un orb din naștere.

2. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învățătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinții lui, de s’a născut orb?“

3. Isus a răspuns: „N’a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui; ci s’a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.

4. Cît este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celuice M’a trimes; vine noaptea, cînd nimeni nu mai poate să lucreze.

5. Cît sînt în lume, sînt Lumina lumii.“

6. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pămînt și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta,

7. și i-a zis: „Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului“ (care, tîlmăcit, însemnează: Trimes). El s’a dus, s’a spălat, și s’a întors văzînd bine.

8. Vecinii și ceice-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor, ziceau: „Nu este acesta celce ședea și cerșea?“

9. Unii ziceau: „El este.“ Alții ziceau: „Nu; dar seamănă cu el.“ Și el însuș zicea: „Eu sînt.“

10. Deci i-au zis: „Cum ți s’au deschis ochii?“

11. El a răspuns: „Omul acela, căruia i se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii, și mi-a zis: «Du-te la scăldătoarea Siloamului, și spală-te.» M’am dus, m’am spălat, și mi-am căpătat vederea.“

12. „Unde este omul acela“, l-au întrebat ei. El a răspus: „Nu știu.“

13. Au adus la Farisei pe cel ce fusese orb mai înainte.

14. Și era o zi de Sabat cînd făcuse Isus tină, și-i deschisese ochii.

15. Din nou, Fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m’am spălat, și văd.“

16. Atunci unii din Farisei au început să zică: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentrucă nu ține Sabatul.“ Alții ziceau: „Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?“ Și era desbinare între ei.

17. Iarăș au întrebat pe orb: „Tu ce zici despre El, în privința faptului că ți-a deschis ochii?“ „Este un prooroc“, le-a răspuns el.

18. Iudeii n’au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea, pînă n’au chemat pe părinții lui.

19. Și cînd i-au venit părinții, i-au întrebat: „Acesta este fiul vostru, care spuneți că s’a născut orb? Cum dar vede acum?“

20. Drept răspuns, părinții lui au zis: „Știm că acesta este fiul nostru, și că s’a născut orb.

21. Dar cum vede acum, sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el; este în vîrstă, el singur poate vorbi despre ce-l privește.“

22. Părinții lui au zis aceste lucruri, pentrucă se temeau de Iudei; căci Iudeii hotărîseră acum că, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă.

23. De aceea au zis părinții lui: „Este în vîrstă, întrebați-l pe el.“

24. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb, și i-au zis: „Dă slavă lui Dumnezeu: noi știm că omul acesta este un păcătos.“

25. El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu știu; eu una știu: că eram orb, și acum văd.“

26. Iarăș l-au întrebat: „Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?“

27. „Acum v’am spus“, le-a răspuns el, „și n’ați ascultat. Pentruce voiți să mai auziți încăodată? Doar n’ați vrea să vă faceți și voi ucenicii Lui!“

28. Ei l-au ocărît, și i-au zis: „Tu ești ucenicul Lui, noi sîntem ucenicii lui Moise.

29. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este.“

30. „Aici este mirarea“, le-a răspuns omul acela, „că voi nu știți de unde este, și totuș, El mi-a deschis ochii.

31. Știm că Dumnezeu n’ascultă pe păcătoși; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă.

32. De cînd este lumea, nu s’a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere.

33. Dacă omul acesta n’ar veni dela Dumnezeu, n’ar putea face nimic.“

34. „Tu ești născut cu totul în păcat“, i-au răspuns ei, „și vrei să ne înveți pe noi?“ Și l-au dat afară.

35. Isus a auzit că l-au dat afară; și, cînd l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?“

36. El a răspuns: „Și cine este, Doamne, ca să cred în El?“

37. „L-ai și văzut“, i-a zis Isus, „și cel care vorbește cu tine, Acela este.“

38. „Cred, Doamne“, I-a zis el; și I s’a închinat.

39. Apoi Isus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca ceice nu văd, să vadă, și ceice văd, să ajungă orbi.“

40. Unii din Fariseii cari erau lîngă el, cînd au auzit aceste vorbe, I-au zis: „Doar n’om fi și noi orbi!“

41. „Dacă ați fi orbi“, le-a răspuns Isus, „n’ați avea păcat; dar acum ziceți: «Vedem.» Tocmai de aceea, păcatul vostru rămîne.“