Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Vechiul Testament

Noul Testament

Filipeni 2 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mîngîiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare,

2. faceți-mi bucuria deplină, și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gînd.

3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuș.

4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.

5. Să aveți în voi gîndul acesta, care era și în Hristos Isus:

6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuș n’a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,

7. ci S’a desbrăcat pe sine însuș și a luat un chip de rob, făcîndu-Se asemenea oamenilor.

8. La înfățișare a fost găsit ca un om, S’a smerit și S’a făcut ascultător pînă la moarte, și încă moarte de cruce.

9. Deaceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume;

10. pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pămînt și de supt pămînt,

11. și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

12. Astfel dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți pînă la capăt mîntuirea voastră, cu frică și cutremur, nu numai cînd sînt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.

13. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.

14. Faceți toate lucrurile fără cîrtiri și fără șovăieli,

15. ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume,

16. ținînd sus Cuvîntul vieții; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n’am alergat, nici nu m’am ostenit în zădar.

17. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți.

18. Tot așa și voi, bucurați-vă, și bucurați-vă împreună cu mine.

19. Nădăjduiesc, în Domnul Isus, să vă trimet în curînd pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună cînd o să am știri despre voi.

20. Căci n’am pe nimeni, care să-mi împărtășească simțirile ca el, și să se îngrijească într’adevăr de starea voastră.

21. Ce-i drept, toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos.

22. Știți rîvna lui încercată; cum, ca un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei.

23. Pe el dar, nădăjduiesc să vi-l trimet, de îndatăce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine.

24. Și am încredere în Domnul că în curînd voi veni și eu.

25. Am socotit de trebuință să vă trimet pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimesul și slujitorul vostru pentru nevoile mele.

26. Căci dorea ferbinte să vă vădă pe toți; și era foarte mîhnit, pentrucă aflaserăți că a fost bolnav.

27. Ce-i drept, a fost bolnav, și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n’am întristare peste întristare.

28. L-am trimes dar cu atît mai în grabă, ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăș, și să fiu și eu mai puțin mîhnit.

29. Primiți-l deci în Domnul, cu toată bucuria; și prețuiți pe astfel de oameni.

30. Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte, și și-a pus viața în joc, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.