Capitolele

  1. 1

Vechiul Testament

Noul Testament

Filimon 1 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Pavel, întemnițat al lui Isus Hristos, și fratele Timotei, către prea iubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru,

2. către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către Biserica din casa ta:

3. Har și pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, și dela Domnul Isus Hristos!

4. Mulțămesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de cîte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,

5. pentrucă am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Isus și dragostea față de toți sfinții.

6. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, cari să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos.

7. În adevăr, am avut o mare bucurie și mîngîiere, pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine.

8. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci,

9. vreau mai de grabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sînt, bătrînul Pavel; iar acum întemnițat pentru Hristos Isus.

10. Te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanțurile mele: pentru Onisim (Adică: Folositor.),

11. care altă dată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie.

12. Ți-l trimet înapoi, pe el, inima mea.

13. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cît sînt în lanțuri pentru Evanghelie.

14. Dar n’am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentruca binele, pe care mi-l faci, să nu fie silit, ci de bună voie.

15. Poate că el a fost despărțit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru vecinicie,

16. dar nu ca pe un rob, ci mult mai pe sus de cît pe un rob: ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine, și cu atît mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!

17. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi.

18. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.

19. Eu, Pavel, „voi plăti“ – scriu cu mîna mea – ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie.

20. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul, și înviorează-mi inima în Hristos!

21. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta, și știu că vei face chiar mai mult de cît îți zic.

22. Tot odată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre.

23. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Isus, îți trimete sănătate;

24. tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru.

25. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.