Vechiul Testament

Noul Testament

Efeseni 6:6 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

Slujiți-le nu numai cînd sînteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, cari fac din inimă voia lui Dumnezeu.

Citiți capitolul complet Efeseni 6

Vedere Efeseni 6:6 în context