Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Vechiul Testament

Noul Testament

1 Timotei 2 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțămiri pentru toți oamenii,

2. pentru împărați și pentru toți cei ce sînt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pacinică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea.

3. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru,

4. care voiește ca toți oamenii să fie mîntuiți și să vină la cunoștința adevărului.

5. Căci este un singur Dumnezeu, și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos,

6. care S’a dat pe Sine însuș, ca preț de răscumpărare pentru toți: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită,

7. și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu – spun adevărul în Hristos, nu mint – ca să învăț pe Neamuri credința și adevărul.

8. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc, și să ridice spre cer mîni curate, fără mînie și fără îndoieli.

9. Vreau, deasemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,

10. ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor cari spun că sînt evlavioase.

11. Femeia să învețe în tăcere, cu toată supunerea.

12. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere.

13. Căci întîi a fost întocmit Adam, și apoi Eva.

14. Și nu Adam a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, s’a făcut vinovată de călcarea poruncii.

15. Totuș ea va fi mîntuită prin nașterea de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie.