Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Vechiul Testament

Noul Testament

1 Tesaloniceni 1 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Isus Hristos: Har și pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, și dela Domnul Isus Hristos.

2. Mulțămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe cari vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre;

3. căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos!

4. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu alegerea voastră.

5. În adevăr, Evanghelia noastră v’a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfînt și cu o mare îndrăsneală. Căci știți că, din dragoste pentru voi am fost așa printre voi.

6. Și voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucît ați primit Cuvîntul în multe necazuri, cu bucuria care vine dela Duhul Sfînt;

7. așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia.

8. În adevăr, nu numai că dela voi Cuvîntul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s’a răspîndit pretutindeni, așa că n’avem nevoie să mai vorbim de ea.

9. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut, și cum dela idoli v’ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat,

10. și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți: pe Isus, care ne izbăvește de mînia viitoare.