Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Vechiul Testament

Noul Testament

1 Ioan 5 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu; și oricine iubește pe Celce L-a născut, iubește și pe cel născut din El.

2. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui.

3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sînt grele;

4. pentrucă oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea; și ceeace cîștigă biruință asupra lumii, este credința noastră.

5. Cine este celce a biruit lumea, dacă nu celce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

6. El, Isus Hristos, este Celce a venit cu apă și cu sînge; nu numai cu apă, ci cu apă și cu sînge; și Duhul este Celce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.

7. (Căci trei sînt cari mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvîntul și Duhul Sfînt, și acești trei una sînt.)

8. Și trei sînt cari mărturisesc (pe pămînt): Duhul, apa și sîngele, și acești trei sînt una în mărturisirea lor.

9. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea, pe care a făcut-o El despre Fiul Său.

10. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu, Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea, pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.

11. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața vecinică, și această viață este în Fiul Său.

12. Cine are pe Fiul, are viața; cine n’are pe Fiul lui Dumnezeu, n’are viața.

13. V’am scris aceste lucruri ca să știți că voi, cari credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața vecinică.

14. Îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.

15. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că sîntem stăpîni pe lucrurile pe cari I le-am cerut.

16. Dacă vede cineva pe fratele său săvîrșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; și Dumnezeu îi va da viața, pentru ceice n’au săvîrșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela.

17. Orice nelegiuire este păcat; dar este un păcat, care nu duce la moarte.

18. Știm că oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzește, și cel rău nu se atinge de el.

19. Știm că sîntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău.

20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit, și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Celce este adevărat. Și noi sîntem în Celce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața vecinică.

21. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin.