Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Vechiul Testament

Noul Testament

Amos 1 Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată (VDCC)

1. Cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa, vedeniile pe care le-a avut el despre Israel, pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului de pământ.

2. El a zis: „Domnul răcnește din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim. Pășunile păstorilor jelesc, și vârful Carmelului este uscat.”

3. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Damascului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au treierat Galaadul cu treierătoarea de fier.

4. De aceea voi trimite foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad.

5. Voi sfărâma zăvoarele Damascului și voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Bicat-Aven, împreună cu cel ce ține toiagul de cârmuire în Bet-Eden; și poporul Siriei va fi dus rob la Chir, zice Domnul.”

6. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Gazei, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război și i-au dat Edomului:

7. de aceea voi trimite foc în zidurile Gazei, și-i va mistui palatele.

8. Voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Asdod și pe cel ce ține toiagul împărătesc în Ascalon; Îmi voi întoarce mâna împotriva Ecronului, și ce va mai rămâne din filisteni va pieri, zice Domnul Dumnezeu.”

9. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Tirului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război și i-au dat Edomului, și nu s-au gândit la legământul frățesc.

10. De aceea voi trimite foc în zidurile Tirului, și-i va mistui palatele.”

11. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale Edomului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a urmărit pe frații săi cu sabia, înăbușindu-și mila, a dat drumul mâniei și își ținea întruna urgia.

12. De aceea voi trimite foc peste Teman, și va mistui palatele Boțrei.”

13. Așa vorbește Domnul: „Pentru trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au spintecat pântecele femeilor însărcinate ale Galaadului, ca să-și mărească ținutul:

14. de aceea voi aprinde focul în zidurile Rabei, și-i va mistui palatele, în mijlocul strigătelor de război, în ziua luptei, și în mijlocul vijeliei, în ziua furtunii.

15. Și împăratul lor va merge în robie, el și căpeteniile lui împreună cu el, zice Domnul.”