Capitolele

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29

Vechiul Testament

Noul Testament

1 Cronici 3 Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată (VDCC)

1. Iată fiii lui David, care i s-au născut la Hebron: întâiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel;

2. al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheșurului; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;

3. al cincilea, Șefatia, cu Abital; al șaselea, Itream, cu nevasta sa Egla.

4. Aceștia șase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo șapte ani și șase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci și trei de ani.

5. Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim: Șimea, Șobab, Natan și Solomon, patru, cu Bat-Șua, fata lui Amiel;

6. Ibhar, Elișama, Elifelet,

7. Noga, Nefeg, Iafia,

8. Elișama, Eliada și Elifelet, nouă.

9. Aceștia sunt toți fiii lui David, afară de fiii țiitoarelor. Și Tamar era sora lor.

10. Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;

11. Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;

12. Amația, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;

13. Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;

14. Amon, fiul său; Iosia, fiul său.

15. Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Șalum.

16. Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.

17. Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Șealtiel;

18. Malchiram, Pedaia, Șenațar, Iecamia, Hoșama și Nedabia.

19. Fiii lui Pedaia: Zorobabel și Șimei. Fiii lui Zorobabel: Meșulam și Hanania; Șelomit, sora lor;

20. și Hașuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iușab-Hesed, cinci.

21. Fiii lui Hanania: Pelatia și Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Șecania.

22. Fiul lui Șecania: Șemaia. Fiii lui Șemaia: Hatuș, Igheal, Bariah, Nearia și Șafat, șase.

23. Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia și Azricam, trei.

24. Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliașib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia și Anani, șapte.