Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8

Vechiul Testament

Noul Testament

Cântarea Cântărilor 7 Noua Traducere în limba Română (NTR)

1. Ce frumoase îți sunt picioarele în sandalele tale, fiică de prinț! Liniile coapselor tale sunt ca un colier, sunt ca lucrarea mâinilor unui artist.

2. Buricul tău este o cupă rotundă din care nu lipsește vinul amestecat. Mijlocul îți este un snop de grâu încins cu crini.

3. Cei doi sâni ai tăi sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare.

4. Gâtul tău este ca un turn de fildeș. Ochii tăi sunt iazurile Heșbonului văzute prin poarta Bat-Rabim. Nasul tău este ca turnul Libanului privind spre Damasc.

5. Capul tău este înălțat asemenea muntelui Carmel. Părul capului tău este ca purpura; regele este înlănțuit de cosițele tale.

6. Cât de frumoasă ești și cât de plăcută ești în dezmierdări, iubito!

7. Statura ta este asemenea palmierului, iar sânii tăi asemenea unor ciorchine.

8. Îmi zic: „Mă voi urca în palmier și-i voi apuca ramurile!“ Sânii tăi să fie asemenea ciorchinilor de struguri, iar mirosul respirației tale asemenea merelor!

9. Gura ta să fie asemenea unui vin bun! Vinul să meargă drept spre iubitul meu, curgând liniștit pe buze și pe dinți.

Sulamita

10. Eu sunt a iubitului meu și el mă dorește pe mine.

11. Vino, iubitul meu, să mergem pe câmpie, să ne adăpostim noaptea în sate!

12. Ne vom trezi devreme și vom merge la vii pentru a vedea dacă a înmugurit vița, dacă i s-a deschis floarea și dacă a înflorit rodiul. Acolo îți voi dărui iubirea mea!

13. Mandragorele își răspândesc parfumul și la porțile noastre se găsesc toate bunătățile, atât noi, cât și vechi, pe care le-am păstrat pentru tine, iubitule!