Nowy Testament

Rzymian 1:9-21 Słowo Życia (PSZ)

9. Bóg, któremu służę całym sercem, głosząc dobrą nowinę o Jego Synu, jest mi świadkiem, że nieustannie o was myślę!

10. Stale proszę Go o to, aby jeśli taka jest Jego wola, pozwolił mi w końcu was odwiedzić.

11. Gorąco pragnę was zobaczyć i podzielić się z wami duchowym darem dla waszego umocnienia,

12. abyśmy wzajemnie zachęcili się swoją wiarą: wy moją, a ja waszą.

13. Drodzy przyjaciele! Wiedzcie, że wiele razy zamierzałem już do was przybyć, aby i wśród was – podobnie jak wśród innych pogan – zebrać duchowy owoc, ale jak dotąd zawsze pojawiały się jakieś przeszkody.

14. Czuję się dłużnikiem Greków i nie – Greków, uczonych i niewykształconych.

15. Dlatego tak bardzo chciałbym przedstawić dobrą nowinę również wam, mieszkańcom Rzymu.

16. Nie wstydzę się jej. Jest ona bowiem mocą Boga niosącą zbawienie wszystkim, którzy uwierzą: zarówno Żydom, jak i poganom.

17. Poprzez dobrą nowinę Bóg ogłosił uniewinnienie grzeszników, które bierze początek z wiary i do wiary prowadzi. Pismo mówi bowiem: „Prawy człowiek będzie żył dzięki wierze”.

18. Bóg okazuje jednak również swój gniew z powodu wszelkiego grzechu i nieprawości ludzi, którzy poprzez swoje złe czyny zaciemniają prawdę.

19. Wiedzą oni, jak można poznać Boga, bo On sam im to pokazał.

20. Od czasów stworzenia bowiem niewidzialne cechy Boga – Jego odwieczną moc i boskość – można dostrzec w Jego dziełach. Nikt więc nie może się wykręcać, mówiąc, że Go nie poznał.

21. Zatem ludzie poznali Boga, ale nie chcieli oddawać Mu czci ani dziękować. Popadli w bezsensowne rozmyślania i pogrążyli swoje serca w ciemnościach.

Czytaj pełny rozdział Rzymian 1