Nowy Testament

Rzymian 1:19-23 Słowo Życia (PSZ)

19. Wiedzą oni, jak można poznać Boga, bo On sam im to pokazał.

20. Od czasów stworzenia bowiem niewidzialne cechy Boga – Jego odwieczną moc i boskość – można dostrzec w Jego dziełach. Nikt więc nie może się wykręcać, mówiąc, że Go nie poznał.

21. Zatem ludzie poznali Boga, ale nie chcieli oddawać Mu czci ani dziękować. Popadli w bezsensowne rozmyślania i pogrążyli swoje serca w ciemnościach.

22. Uważając się za mądrych, w rzeczywistości stali się głupcami.

23. Zamiast oddawać cześć wiecznemu Bogu, zaczęli otaczać kultem podobizny przemijającego człowieka oraz ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.

Czytaj pełny rozdział Rzymian 1