Rozdziały

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nowy Testament

Marka 12 Słowo Życia (PSZ)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

1. Wtedy opowiedział im następującą przypowieść:– Pewien człowiek założył winnicę. Ogrodził ją murem, zbudował tłocznię i wieżę strażniczą, po czym wynajął ją rolnikom i wyjechał.

2. Gdy nastał czas zbiorów, wysłał jednego ze swoich ludzi, aby odebrał należną mu część plonów.

3. Lecz rolnicy pobili posłańca i odesłali go z pustymi rękami.

4. Właściciel wysłał więc innego pełnomocnika, lecz z nim postąpili podobnie, a nawet gorzej, raniąc go poważnie w głowę.

5. Kolejnego posłańca zabito, a i następnych spotkała śmierć lub pobicie.

6. W końcu pozostał mu tylko jego jedyny syn. Posłał go więc, sądząc, że przynajmniej jemu okażą szacunek.

7. Lecz rolnicy, widząc nadchodzącego syna, powiedzieli sobie: „To ten, który ma przejąć winnicę. Zabijmy go, a winnica będzie nasza!”.

8. Napadli go więc i zabili, a ciało wyrzucili poza winnicę.

9. Jak sądzicie, co zrobi właściciel, gdy się o tym dowie? Przyjdzie i ukarze wszystkich śmiercią, a winnicę da innym!

10. Przypomnijcie sobie następujące słowa z Pisma:„Kamień odrzucony przez budującychstał się kamieniem węgielnym,najważniejszym w całym budynku!

11. Dokonał tego Pan i jest to zdumiewające”.

12. Przywódcy zrozumieli, że to ich Jezus miał na myśli, opowiadając przypowieść o złych rolnikach. Dlatego chcieli Go natychmiast aresztować, ale obawiali się reakcji tłumu. Ostatecznie jednak zostawili Go i odeszli.

Płacenie podatków

13. Chcąc sprowokować Jezusa do jakiejś niefortunnej wypowiedzi, wysłali do Niego faryzeuszy i zwolenników rodziny królewskiej. Potrzebny był im bowiem pretekst do oskarżenia Go. Gdy przybyli na miejsce, zapytali Jezusa:

14. – Nauczycielu! Wiemy, że nie boisz się mówić prawdy. Nie dostosowujesz się też do opinii ludzi ani do ich oczekiwań, lecz uczciwie nauczasz Bożych prawd. Powiedz nam więc, czy słusznie płacimy podatki Rzymowi, czy nie?

15. Jezus zdając sobie sprawę z ich podstępu, powiedział:– Chcecie Mnie pogrążyć?! Pokażcie Mi najpierw monetę! Chciałbym ją zobaczyć.

16. Gdy Mu ją podano, zapytał:– Czyją podobiznę i tytuł na niej widzicie?– Cezara – odpowiedzieli.

17. – Oddawajcie więc cezarowi to, co jego, a Bogu – co należy do Boga!Odpowiedź ta zupełnie ich zaskoczyła.

Po zmartwychwstaniu

18. Wtedy przyszli do Jezusa saduceusze – przedstawiciele ugrupowania nauczającego, że nie będzie zmartwychwstania:

19. – Nauczycielu! – zwrócili się do Jezusa. – Prawo Mojżesza naucza: „Jeśli umrze mężczyzna, nie pozostawiając potomstwa, jego brat powinien ożenić się z wdową po zmarłym i mieć z nią potomstwo”.

20. Otóż żyło kiedyś siedmiu braci. Najstarszy z nich ożenił się, ale wkrótce zmarł, nie pozostawiając dzieci.

21. Wówczas z wdową ożenił się drugi brat, lecz i on wkrótce zmarł bezdzietnie.

22. Potem ożenił się z nią następny i kolejny – i wszyscy poumierali bezdzietnie. W końcu umarła także ta kobieta.

23. Jeśli rzeczywiście umarli zmartwychwstaną, to czyją będzie wtedy żoną, skoro wszyscy bracia się z nią ożenili?

24. – Cała trudność polega na tym – odparł Jezus – że nie znacie Pisma ani mocy Bożej.

25. Po zmartwychwstaniu więzy małżeńskie nie będą obowiązywać ani tych siedmiu braci, ani kobiety, bo wszyscy pod tym względem będą podobni do aniołów.

26. Jeśli zaś chodzi o samo zmartwychwstanie, to czy nigdy nie czytaliście historii o Mojżeszu i płonącym krzaku? Bóg powiedział wtedy: „Jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”.

27. Przecież nie nazwałby siebie Bogiem tych, którzy już nie istnieją!! Jesteście w wielkim błędzie.

Największe przykazanie

28. Pewien przywódca religijny przysłuchiwał się tej dyskusji i był pełen uznania dla odpowiedzi Jezusa. Zadał Mu więc kolejne pytanie:– Które z przykazań jest najważniejsze?

29. Jezus odpowiedział:– Najważniejsze jest to, które mówi: „Słuchaj, Izraelu! Twój Pan i Bóg jest jedynym Bogiem.

30. Kochaj Go całym sercem, duszą i umysłem – z całych swoich sił”.

31. I drugie, które brzmi: „Kochaj innych tak, jak kochasz samego siebie”. Te dwa przykazania są najważniejsze ze wszystkich.

32. – Masz rację – powiedział rozmówca. – Jest tylko jeden Bóg i nie ma innego.

33. I jestem przekonany, że kochanie Go całym sercem i umysłem, ze wszystkich sił, a innych ludzi tak, jak samego siebie, jest o wiele ważniejsze niż składanie ofiar na ołtarzu w świątyni.

34. – Jesteś blisko królestwa Bożego! – powiedział Jezus, widząc jego mądrość.I nikt więcej nie śmiał zadawać Mu pytań.

Mesjasz – Synem Boga

35. Później, w dalszym ciągu nauczając na terenie świątyni, Jezus zapytał ludzi:– Dlaczego wasi przywódcy religijni twierdzą, że Mesjasz ma pochodzić z rodu króla Dawida?

36. Przecież sam Dawid, a przez jego usta Duch Święty, powiedział:„Bóg rzekł do mojego Pana:Zasiądź po mojej prawej stronie,dopóki nie rzucę Ci pod nogiTwoich nieprzyjaciół”.

37. Skoro więc Dawid nazwał Go Panem – kontynuował Jezus – to jak Mesjasz może być jego potomkiem?Tłum ludzi słuchał tych nauk z wielkim zainteresowaniem.

Ostrzeżenie przed przywódcami religijnymi

38. Jezus przemawiał więc dalej:– Strzeżcie się przywódców religijnych! Oni lubią nosić wytworne szaty, oczekują wyrazów szacunku ze strony innych ludzi

39. oraz najlepszych miejsc w synagogach i na przyjęciach.

40. Bezwstydnie okradają biedne wdowy! Udają przy tym pobożnych i wygłaszają długie modlitwy, aby ukryć, kim są naprawdę. Tym większa spotka ich kara!

Biedna wdowa

41. Jezus zbliżył się do skarbony świątynnej i usiadł, obserwując ludzi, którzy wrzucali tam pieniądze. I chociaż przychodzili bogaci ludzie i wrzucali duże sumy, On zwrócił uwagę na pewną wdowę.

42. Była biedna i wrzuciła tylko dwie małe monety.

43. Wtedy przywołał swoich uczniów i powiedział:– Zapewniam was: Ta biedna wdowa dała więcej niż wszyscy bogacze razem wzięci!

44. Oni bowiem wrzucili tylko część tego, co mieli w nadmiarze, ona zaś oddała wszystko, co miała na życie.