Nowy Testament

Hebrajczyków 12:18-29 Słowo Życia (PSZ)

18. Nie zbliżyliście się do góry Synaj, której można dotknąć. Nie widzieliście też buchającego z niej ognia, nie zobaczyliście też ciemności, mroku i strasznej burzy,

19. nie słyszeliście również dźwięku trąby i potężnego głosu.Izraelici, gdy usłyszeli ten głos, błagali, aby zamilkł.

20. Przeraził ich bowiem nakaz:„Nawet zwierzę, które dotknie tej góry,musi zostać ukarane śmiercią”.

21. Wszystko to było tak przerażające, że nawet Mojżesz powiedział: „Cały trzęsę się ze strachu!”.

22. Wy jednak zbliżyliście się do góry Syjon i do miasta żywego Boga, czyli do niebiańskiej Jerozolimy. W mieście tym niezliczone rzesze aniołów uczestniczą w uroczystym zgromadzeniu.

23. Są tam także ci, którzy jako pierwsi zostali wybrani przez Boga i których imiona zostały zapisane w niebie. Jest tam również sam Bóg, który jest sędzią wszystkich ludzi. Są tam także duchy prawych, którzy osiągnęli już doskonałość.

24. W mieście tym jest również obecny Jezus – pośrednik nowego przymierza, którego przelana krew znaczy wiele więcej niż krew Abla.

25. Uważajcie, żeby nie odwrócić się od Tego, który do was przemawia. Izraelici nie słuchali Mojżesza, który mówił do nich tu, na ziemi – i nie uniknęli kary. Jeśli więc my odwrócimy się od Tego, który przemawia do nas z nieba, tym bardziej zostaniemy za to ukarani przez Boga.

26. Za pierwszym razem, gdy Bóg przemówił do ludzi, od Jego głosu zadrżała ziemia. Teraz zaś, zapowiedział On: „Ponownie wstrząsnę ziemią i niebem”.

27. Słowo „ponownie” oznacza, że wszystko to, co jest zniszczalne, zostanie przemienione, a przetrwa tylko to, co jest niezniszczalne.

28. Skoro więc otrzymaliśmy niezniszczalne królestwo, okazujmy Bogu wdzięczność, cześć i respekt.

29. Nasz Bóg jest bowiem tak potężny, jak ogień, który może wszystko pochłonąć.

Czytaj pełny rozdział Hebrajczyków 12