Nowy Testament

Efezjan 1:1-12 Słowo Życia (PSZ)

1. Ja, Paweł, powołany przez Boga na apostoła Jezusa Chrystusa, piszę do świętych w Efezie, którzy wiernie naśladują Chrystusa Jezusa.

2. Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was swoją łaską i pokojem!

3. Chwała niech będzie Bogu, Ojcu naszego Pana – Jezusa Chrystusa! Ze względu na swojego Syna, obdarzył nas bowiem niebiańskim szczęściem.

4. Dzięki Chrystusowi wybrał nas dla siebie już przed stworzeniem świata, abyśmy w Jego oczach byli święci, nieskazitelni i pełni miłości.

5. Ze względu na Jezusa, postanowił uczynić nas swoimi dziećmi – pragnął bowiem

6. objawić światu swoją wielką łaskę, którą okazał nam poprzez swojego ukochanego Syna.

7. To właśnie ze względu na przelaną krew Chrystusa zostaliśmy odkupieni przez Boga i oczyszczeni ze wszystkich win. Łaska Boga jest ogromna!

8. Dzięki niej zostaliśmy obdarzeni mądrością i zrozumieliśmy

9. tajemnicę odwiecznego planu Boga.

10. A polega on na tym, że w wyznaczonym przez Boga czasie wszystko – zarówno to, co znajduje się na ziemi, jak i to, co jest w niebie – zostanie podporządkowane Chrystusowi.

11. Dzięki Niemu także my zostaliśmy wybrani przez Boga – zgodnie z Jego planem. Wszystko bowiem dzieje się zgodnie z Jego zamierzeniem.

12. My więc jako jedni z pierwszych zaufaliśmy Chrystusowi i oddaliśmy chwałę Bogu.

Czytaj pełny rozdział Efezjan 1