Rozdziały

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Nowy Testament

Efezjan 1 Słowo Życia (PSZ)

Pozdrowienie

1. Ja, Paweł, powołany przez Boga na apostoła Jezusa Chrystusa, piszę do świętych w Efezie, którzy wiernie naśladują Chrystusa Jezusa.

2. Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was swoją łaską i pokojem!

Szczęście w Chrystusie

3. Chwała niech będzie Bogu, Ojcu naszego Pana – Jezusa Chrystusa! Ze względu na swojego Syna, obdarzył nas bowiem niebiańskim szczęściem.

4. Dzięki Chrystusowi wybrał nas dla siebie już przed stworzeniem świata, abyśmy w Jego oczach byli święci, nieskazitelni i pełni miłości.

5. Ze względu na Jezusa, postanowił uczynić nas swoimi dziećmi – pragnął bowiem

6. objawić światu swoją wielką łaskę, którą okazał nam poprzez swojego ukochanego Syna.

7. To właśnie ze względu na przelaną krew Chrystusa zostaliśmy odkupieni przez Boga i oczyszczeni ze wszystkich win. Łaska Boga jest ogromna!

8. Dzięki niej zostaliśmy obdarzeni mądrością i zrozumieliśmy

9. tajemnicę odwiecznego planu Boga.

10. A polega on na tym, że w wyznaczonym przez Boga czasie wszystko – zarówno to, co znajduje się na ziemi, jak i to, co jest w niebie – zostanie podporządkowane Chrystusowi.

11. Dzięki Niemu także my zostaliśmy wybrani przez Boga – zgodnie z Jego planem. Wszystko bowiem dzieje się zgodnie z Jego zamierzeniem.

12. My więc jako jedni z pierwszych zaufaliśmy Chrystusowi i oddaliśmy chwałę Bogu.

13. Dzięki Niemu również i wy usłyszeliście dobrą nowinę o zbawieniu i uwierzyliście Mu. A na dowód tego, że jesteście własnością Boga, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym.

14. Jego obecność w nas jest gwarancją tego, że zostaniemy odkupieni przez Boga i że na pewno otrzymamy od Niego obiecany dar. A wszystko to przyniesie Bogu chwałę!

Podziękowanie i modlitwa

15. Od dnia, w którym usłyszałem, że szczerze wierzycie Panu i kochacie wszystkich wierzących,

16. nie przestaję dziękować za was Bogu i modlić się za was.

17. Proszę też Boga, Ojca naszego Pana – Jezusa Chrystusa, aby udzielił wam duchowej mądrości i abyście mogli Go jeszcze lepiej poznać. Jemu należy się bowiem chwała.

18. Proszę Go również, aby oświecił was i pokazał wam wspaniałą przyszłość, do której was powołał, oraz wielki dar, który przygotował dla wszystkich świętych,

19. a także ogromną moc, z jaką działa wśród nas i wszystkich, którzy Mu uwierzyli.

20. Ta sama Boża moc wzbudziła z martwych Chrystusa i wyniosła Go na najbardziej zaszczytne miejsce w niebie, znajdujące się po prawej stronie Boga.

21. On stoi bowiem ponad wszystkimi władcami tego świata, a także wszelkimi duchowymi mocami – zarówno obecnymi, jak i przyszłymi.

22. Bóg rzucił Mu bowiem wszystko do stóp i ustanowił Go Głową całego kościoła,

23. który jest Jego ciałem. On jest obecny w każdym miejscu!