Nowy Testament

Dzieje 19:1-8 Słowo Życia (PSZ)

1. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł podróżował przez okoliczne wzgórza i przybył do Efezu, gdzie natknął się na grupę wierzących.

2. – Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? – zapytał ich.– Nawet nie słyszeliśmy o Duchu Świętym! – odpowiedzieli mu.

3. – To jaki chrzest przyjęliście?– Chrzest Jana Chrzciciela – powiedzieli.

4. – Jan zanurzał ludzi w wodzie na znak opamiętania, wzywając ich, aby uwierzyli w Tego, który przyjdzie po nim, czyli w Jezusa – wyjaśnił Paweł.

5. Gdy tylko o tym usłyszeli, zaraz dali się zanurzyć w imię Jezusa.

6. Paweł położył na nich ręce, a wtedy zstąpił na nich Duch Święty i zaczęli mówić obcymi językami i prorokować.

7. A grupa ta liczyła około dwunastu mężczyzn.

8. Następnie Paweł poszedł do synagogi i przez trzy miesiące śmiało nauczał w niej o królestwie Bożym.

Czytaj pełny rozdział Dzieje 19