Nowy Testament

1 Tymoteusza 1:1-9 Słowo Życia (PSZ)

1. Ja, Paweł, powołany na apostoła Chrystusa Jezusa przez samego Boga, naszego Zbawiciela, i Chrystusa Jezusa, który jest naszą nadzieją,

2. piszę do ciebie, Tymoteuszu, mój prawdziwy synu w wierze. Niech Bóg Ojciec, i Chrystus Jezus, nasz Pan, obdarzają cię swoją łaską, miłością i pokojem!

3. Udając się do Macedonii, poleciłem ci zostać w Efezie, abyś zabronił pewnym ludziom głoszenia błędnych nauk

4. oraz zajmowania się legendami i niekończącymi się rodowodami. Prowadzi to bowiem tylko do bezwartościowych spekulacji, a nie pomaga ludziom w poznaniu Bożego zbawienia, które przyjmuje się wiarą.

5. Ty zaś pobudzaj wierzących do miłości – płynącej z czystego serca, prawego sumienia i autentycznej wiary.

6. Niektórzy bowiem nie pojęli tych spraw i wciąż tracą czas na bezsensowne dyskusje.

7. Chcą być nauczycielami Prawa Mojżesza, a nie mają zielonego pojęcia o tym, czego próbują nauczać ludzi.

8. My wiemy, że Prawo jest dobre – jeśli się je prawidłowo stosuje.

9. Wiemy też, że zostało ono ustanowione nie dla ludzi prawych, lecz dla tych, którzy łamią wszelkie zasady: dla zbuntowanych, bezbożnych, grzeszników, gardzących świętością, bluźnierców, morderców – posuwających się nawet do zabójstwa rodziców,

Czytaj pełny rozdział 1 Tymoteusza 1