Nowy Testament

1 Koryntian 10:5-20 Słowo Życia (PSZ)

5. Mimo to większość z nich nie znalazła uznania w oczach Boga i zginęła na pustyni.

6. Powinno to być dla nas przestrogą, abyśmy, tak jak oni, nie dążyli do zła.

7. Nie oddawajcie czci bożkom – jak tamci. Pismo przecież mówi, że oddając cześć złotemu cielcowi „zasiedli do jedzenia i picia, a potem wstali, aby tańczyć”.

8. Nie ulegajmy rozwiązłości seksualnej – jak tamci, gdy jednego dnia zginęło dwadzieścia trzy tysiące osób.

9. Nie róbmy testów na wiarygodność Chrystusa – jak oni robili i poginęli z powodu jadowitych węży.

10. I nie narzekajcie na Boga – jak oni narzekali i zginęli, porażeni przez anioła śmierci.

11. Wszystko, co ich spotkało, stanowi ostrzeżenie i zostało zapisane dla nas, żyjących u progu końca czasów. Jest to przestroga dla nas.

12. Dlatego ten, kto sądzi, że stoi, niech uważa, żeby nie upadł.

13. Pokusy, których doświadczacie, są normalną i ludzką rzeczą. Ale Bóg jest wierny i nie pozwoli, abyście byli kuszeni ponad wasze siły. Dopuszczając pokusę, pokaże wam również drogę wyjścia, abyście mogli wyjść z niej cało.

14. Kochani, unikajcie wszystkiego, co ma jakikolwiek związek z kultem bożków.

15. Wiem, że jesteście mądrzy, więc sami oceńcie moje słowa:

16. Czy kielich z winem, za który dziękujemy podczas Wieczerzy Pańskiej, nie wyraża naszego udziału we krwi Chrystusa? A wspólnie łamany chleb? Czy nie wyraża naszej jedności jako Jego ciała?

17. Wszyscy dzielimy się przecież jednym chlebem, bo choć jest nas wielu, stanowimy jedno ciało.

18. Zwróćcie uwagę na przykład Izraela: Ci, którzy spożywają pokarm ofiarowany na ołtarzu świątyni, jednoczą się w ten sposób ze świątynią Boga.

19. Czy chcę przez to powiedzieć, że pogańskie bóstwa lub ofiary składane im mają jakieś znaczenie? Absolutnie nie!

20. Chcę tylko pokazać wam, że ofiary te w rzeczywistości składane są demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chciałbym, abyście mieli z nimi cokolwiek wspólnego.

Czytaj pełny rozdział 1 Koryntian 10