Rozdziały

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Stary Testament

Nowy Testament

Księga Jezusa Syna Nuna 19 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. A drugi los wyszedł dla Szymeona, mianowicie dla różnych rodów pokolenia synów Szymeona. Ich dziedziczna posiadłość mieściła się pośród dziedzicznej posiadłości synów Judy.

2. A dostały się im w dziedziczną posiadłość: Beer–Szeba i Szeba, Molada;

3. Hacar Szual, Bala, Ecem;

4. Eltholad, Betul, Horma,

5. Cyklag, Beth Markaboth, Hacar Susa;

6. Beth Lebaoth i Szaruchen – trzynaście miast, wraz z przyległymi siołami.

7. Ein, Rimmon, Ether i Aszan – cztery miasta, z ich przyległymi siołami.

8. Do tego wszystkie sioła położone dokoła tych miast, aż do Baalath Beer południa Ramath. Oto dziedziczna posiadłość pokolenia synów Szymeona.

9. Dziedziczna posiadłość synów Szymeona była wziętą z udziału synów Judy; bowiem dział synów Judy był dla nich za duży i dlatego synowie Szymeona otrzymali dziedziczną posiadłość pośród ich dziedzictwa.

10. I wyszedł trzeci los dla różnych rodów synów Zebuluna. A granica ich dziedzicznej posiadłości sięgała aż do Saryd.

11. Ich granica ciągnie się po zachodniej stronie do Mareli, potrąca o Dabeszet i dotyka potoku, płynącego po wschodniej stronie Jokneamu.

12. Zaś po stronie wschodniej, zwraca się na wschód słońca, od Saryd, ku krainie Kisloth Tabor; ciągnie się do Daberath i wchodzi do Jafii.

13. Stamtąd ciągnie się po wschodniej stronie, na wschód słońca, do Gath Hefer i Eth Kacyn; dalej biegnie ku Rymmonowi i zwraca się do Nei.

14. Potem ta granica zwraca się wokół niej, na północ od Hanathon, a kończy w dolinie Iftach–El.

15. Nadto Katath, Nahalal, Szymron, Idala i Bethlehem – dwanaście miast z przyległymi siołami.

16. Oto dziedziczna posiadłość różnych rodów synów Zebuluna; wymienione miasta, wraz z przyległymi siołami.

17. Czwarty los wyszedł dla Issachara; dla różnych rodów synów Issachara.

18. Ich granica obejmowała: Jezreel, Kesuloth, Szunem,

19. Hafaraim, Szyon, Anacharath;

20. Rabbith, Kiszjon, Ebec,

21. Remeth, En Gannim, En Hadda i Beth Pacec.

22. Ta granica zahacza o Tabor, Szahacyma i Beth Szemesz, zaś kończy się nad Jardenem – czyli szesnaście miast z przyległymi siołami.

23. To jest dziedzictwo różnych rodów pokolenia synów Issachara; wymienione miasta wraz z przyległymi siołami.

24. A piąty los wyszedł dla różnych rodów pokolenia synów Aszera.

25. Ich granica obejmowała: Helkath, Hali, Beten, Achszaf,

26. Allammelech, Amead i Miszael, potem potrąca o Karmel nad morzem i o Szychor Libnath.

27. Następnie zwraca się na wschód słońca, do Beth Dagon, i styka się z Zebulunem oraz doliną Iftach El na północy; po czym z Beth Emek i Neiel ciągnie się na północ, do Kabulu,

28. Ebron, Rehob, Hammon i Kana, oraz aż do wielkiego miasta Cydon.

29. Dalej granica wraca z powrotem do Ramath i do warownego miasta Cor. Następnie granica idzie do Hos i kończy się nad morzem, obok granicy Achzybu.

30. Oprócz tego Umma, Afek i Rehob – dwadzieścia dwa miasta z przyległymi siołami.

31. Oto dziedziczna posiadłość różnych rodów pokolenia synów Aszera – wymienione miasta, wraz z przyległymi siołami.

32. Szósty los wyszedł dla synów Naftali, dla różnych rodów synów Naftalego.

33. Ich granica ciągnie się od Halef, obok Caanannim, Adami Nekeb i Jabnnel – aż do Lakkum, a kończy nad Jardenem.

34. Potem granica zwraca się ku zachodowi, do Aznoth Tabor; stąd zabiega dalej do Hukkok, styka się na południu z Zebulunem i Aszerem, a na zachodzie potrąca o Judę, mając Jarden po wschodniej stronie.

35. Zaś warownymi miastami były: Cyddym, Cer, Hammath, Rakkath, Kinnereth,

36. Adama, Ramath, Hacor;

37. Kedesz, Edrei, En Hacor,

38. Ireon, Migdal El, Horem, Beth Anath i Beth Szemesz – dziewiętnaście miast, wraz z przyległymi siołami.

39. Oto dziedziczna posiadłość różnych rodów pokolenia Naftali – miasta, wraz z przyległymi siołami.

40. Siódmy los wyszedł dla różnych rodów synów Dana.

41. Ich dziedziczna posiadłość obejmowała: Coreę, Esztaol, Ir Szemesz,

42. Szaalabbin, Ajalon, Ithlę,

43. Elon, Thymnath, Ekron,

44. Eltheke, Gibbethon, Baalath,

45. Jehud, Bene Barak, Gath Rimmon,

46. Me Jarkon i Rakkon z granicą ku Jafo.

47. Ale dla synów Dana granica została uszczuplona; dlatego synowie Dana wyruszyli oraz walczyli z Leszem i je zdobyli, porażając je ostrzem miecza. Potem wzięli je w posiadanie, w nim osiedli i nazwali je Leszem Dan, według imienia ich praojca Dana.

48. Oto dziedziczna posiadłość różnych rodów pokolenia synów Dana – wymienione miasta, wraz z przyległymi siołami.

49. Kiedy więc ukończyli podział ziemi według całej jej rozpiętości, synowie Israela wyznaczyli pośród siebie dziedziczną posiadłość Jezusowi, synowi Nuna.

50. Stosownie do polecenia WIEKUISTEGO, wyznaczyli mu miasto o które prosił – Thimnath Serach na górze Efraima. Więc obwarował on miasto oraz w nim osiadł.

51. Oto dziedziczne posiadłości, które w Szylo, przed WIEKUISTYM, u wejścia do Przybytku Zboru, według losu wydzielił Elazar, kapłan; Jezus, syn Nuna; oraz naczelnicy rodów pokoleń israelskiech. Tak ukończyli podział ziemi.