Stary Testament

Nowy Testament

Księga Ezdrasza 3:2 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

Wtedy wstał Jeszua, syn Jocedeka i jego bracia – kapłani, oraz Zerubabel, syn Szaltiela i jego bracia, oraz zbudowali ofiarnicę izraelskiemu Bogu, by na niej składać całopalenia, jak napisano w Prawie Mojżesza, męża Boga.

Czytaj pełny rozdział Księga Ezdrasza 3

Widok Księga Ezdrasza 3:2 w kontekście