Stary Testament

Nowy Testament

2 Kronik 36:2 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

Joachaz, gdy zaczął królować, miał dwadzieścia trzy lata, a panował trzy miesiące w Jeruszalaim.

Czytaj pełny rozdział 2 Kronik 36

Widok 2 Kronik 36:2 w kontekście